testy koronawirus
Zarządzamy AptekąZarządzanie apteką

Testujemy na SARS-CoV-2. Jak przygotować aptekę?

Od 27 stycznia apteki uprawnione są do wykonywania tekstów diagnostycznych w kierunku SARS-CoV-2. Jak przygotować aptekę do świadczenia nowej usługi? Zebraliśmy najważniejsze pytania, a odpowiedzi opracowali nasi eksperci.

Kto może wykonywać w aptece testy diagnostyczne w kierunku SARS-CoV-2?

Testy diagnostyczne w kierunku SARS-CoV-2 może wykonywać każdy magister farmacji po ukończeniu szkolenia zorganizowanego przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego. Wszyscy pracownicy apteki wykonujący testy muszą zostać przeszkoleni w zakresie prawidłowego użytkowania urządzenia i interpretacji wyników badań.

Jak działają testy antygenowe

Test antygenowy wykrywa białko nukleokapsydu (białko N) SARS-CoV-2 w próbkach pobranych z górnych dróg oddechowych. Białko N jest białkiem na powierzchni wirusa, które odgrywa ważną rolę w infekcji poprzez pomaganie w uwalnianiu dodatkowych cząsteczek wirusa z zakażonych komórek.

Jak przygotować aptekę do wykonywania testów diagnostycznych w kierunku SARS-CoV-2?

Pomieszczenie, w którym będą wykonywane testy diagnostyczne, powinno wygodnie pomieścić dwie osoby i mieć rozmiar pozwalający na utrzymanie 1 metra dystansu fizycznego pomiędzy farmaceutą a osobą badaną.

W pomieszczeniu powinno być możliwe swobodne pobranie próbki od pacjenta. Przestrzeń należy zaprojektować tak, aby zminimalizować kontakt między obszarem pobierania próbek i pozostałą częścią obszaru handlowego poprzez zastosowanie przegród z pleksi lub innych fizycznych barier/znaczników (np. pokoje prywatne). Pomieszczenie powinno być oddzielone od miejsca, w którym są przechowywane leki. Jeśli miejsce na pobranie próbki jest wykorzystywane do innych czynności (np. poradnictwo, szczepienia przeciw grypie), teren należy posprzątać i zdezynfekować między każdym użyciem. Należy zoptymalizować wentylację w aptece, aby zmaksymalizować przepływ powietrza.

Pomieszczenie powinno być wolne od zbędnych przedmiotów. Powinno mieć wydzielone miejsce do umieszczenia sprzętu potrzebnego farmaceucie do wykonania testu i dopełnienia wymagań administracyjnych.

Ponadto w aptece należy wdrożyć czynności mające na celu minimalizację kontaktu pacjentów między sobą:

  • fizyczne oznaczenia, ograniczenie pojemności wewnątrz apteki;
  • tworzenie jednokierunkowego przepływu pacjentów;
  • w miarę możliwości wyznaczenie oddzielnych punktów wejścia i wyjścia z apteki;
  • wyznaczenie oddzielnych wyjść z apteki dla pacjentów z pozytywnym wynikiem testu.

W każdej aptece należy rozważyć sposoby zminimalizowania interakcji i zoptymalizowania odległości między pacjentami uzyskującymi dostęp do badań a tymi, którzy przyszli do apteki w innym celu.
Należy wdrożyć działania mające na celu zminimalizowanie interakcji personelu z innymi pracownikami oraz z pacjentami.

Należy umieścić oznakowanie promujące środki ochrony zdrowia publicznego przy wejściu do apteki. Oznakowanie powinno być umieszczone przy wszystkich wejściach do apteki:

  • wskazówki dotyczące niewchodzenia na teren apteki dla osób z oznakami i objawami COVID-19, chyba że celem wizyty w aptece jest wykonanie testu diagnostycznego;
  • oznakowanie zawierające informacje o znaczeniu właściwej higieny rąk, dystansu fizycznego, zakrywania twarzy/noszenia masek;
  • oznakowanie wskazujące, że apteka przeprowadza testy na COVID-19 dla osób z objawami, jeśli ma to zastosowanie, oraz konkretne wskazówki dla osób poszukujących testów na COVID-19.

Jeżeli apteka nie jest w stanie zapewnić środków mających na celu minimalizację kontaktu pacjentów między sobą, należy przeprowadzać badania diagnostyczne poza godzinami otwarcia apteki (przed otwarciem apteki lub po jej zamknięciu).

Osoby z objawami powinny wchodzić i wychodzić z apteki wyłącznie w celu wykonania testu na COVID-19. Osoby, które nie są badane, nie powinny wchodzić do apteki, jeśli mają objawy.

Udostępnij:

Strony: 1 2 3 4

Archiwum numerów

© 2020 recepta.pl | All rights reserved.