Aktualności

Warszawa-Żoliborz – opieka farmaceutyczna finansowana z budżetu obywatelskiego?

Mieszkańcy warszawskiego Żoliborza będą mogli zdecydować o wprowadzeniu na terenie ich dzielnicy przeglądów lekowych. Szansę taką daje głosowanie w ramach budżetu obywatelskiego, do którego zgłoszono projekt edukacyjny dotyczący profilaktyki i zdrowego stylu życia, przestrzegania zaleceń przyjmowania leków oraz bezpiecznego samoleczenia.

Zgodnie z założeniami z przeglądu lekowego skorzystać będzie mogło 50 seniorów po 60. roku życia, którzy oprócz konsultacji mającej ocenić rzeczywiste i potencjalne problemy lekowe w ramach świadczenia otrzymają również indywidualny plan opieki farmaceutycznej. Dodatkowo w ramach projektu przewidziano przeprowadzenie sześciu wykładów dotyczących bezpieczeństwa stosowania leków. Pomysłodawcy wskazują, że projekt będzie realizowany w miejscach aktywności starszych osób – jednostkach pomocy społecznej, spółdzielniach mieszkaniowych czy klubach seniorów.

Udostępnij:

Archiwum numerów

© 2020 recepta.pl | All rights reserved.