zielone dostawy
AktualnościNewsy branżowe

PGF dba o zielone dostawy do aptek

Innowacyjna apteka to zielona apteka. Jednym ze znaków troski o stan środowiska może stać się zaopatrzenie w leki dostarczane przez niskoemisyjne środki transportu.

To właśnie dlatego wdrożenie elektrycznych pojazdów dostawczych do Polskiej Grupy Farmaceutycznej jest naturalnym krokiem w kierunku ograniczenia emisji szkodliwych substancji do atmosfery oraz zapewnienia bezkonkurencyjnego serwisu dla aptek zlokalizowanych w obszarach miejskich Centrów Dystrybucyjnych. Ponadto pojazdy elektryczne przyniosą zwiększenie efektywności i elastyczności dostaw, obniżenie kosztów obsługi transportu i zmodernizowanie infrastruktury transportowej.

Rozpędzamy się na zielonych tablicach

Rozwijając elektromobilność w PGF, szkolimy pracowników – dzięki programowi build to suit udało nam się wykwalifikować magazynierów-kierowców i wprowadzić model synergii czasu pracy w magazynie i w trasie. Efekty tej zmiany to wyższa jakość serwisu dostaw. W perspektywie najbliższego roku zamierzamy w obszarach miejskich zaopatrywanych przez nasze Centra Dystrybucyjne zwiększyć do 60% udział dostaw pojazdami elektrycznymi.

Zielone światło dla zrównoważonego rozwoju

Oprócz pozytywnego wpływu na jakość powietrza pojazdy elektryczne są tańsze w eksploatacji niż tradycyjne samochody spalinowe, wymagają także mniej konserwacji i serwisowania. Mogą korzystać z buspasów i nie będą obciążone kosztami parkowania przed aptekami w trakcie dostaw. Mają też w wielu miastach prawo wjazdu do stref z ograniczeniami ruchu kołowego. Jesteśmy przekonani, że zwiększenie elastyczności serwisu dostaw wpłynie na lepsze dopasowanie do oczekiwań aptek.

Warto wyglądać na drogach aut PGF z zielonymi tablicami rejestracyjnymi wiozącymi dostawy do Waszych aptek!

zielone dostawy
Udostępnij:

Archiwum numerów

© 2020 recepta.pl | All rights reserved.