walka z nowotworem
O lekach i farmakoterapiachOpieka farmaceutyczna

Znane leki w walce z nowotworami

Metformina wywiera istotny korzystny wpływ na ryzyko HNC i przeżycie całkowite.

W 2018 roku zespół doktor Herran z Uniwersytetu w Barcelonie dokonał przeglądu fachowej literatury oraz ocenił wpływ metforminy, statyn i leków przeciwzapalnych (NLPZ) na raka głowy i szyi (HNC). Ocenie – na podstawie badań epidemiologicznych – został poddany potencjalnie korzystny wpływ wymienionych grup leków na ryzyko zachorowania, przeżycie pacjenta i nawroty choroby. Podczas przeglądu badań postępowano zgodnie z wytycznymi PRISMA. Po przeszukaniu MEDLINE (PubMed), IBECS, LILACS i Cochrane Central Register for Controlled Trials trzynaście badań spełniło przyjęte kryteria i zostało poddanych syntezie jakościowej (sześć badań dla metforminy i siedem dla NLPZ). Nie znaleziono badań dotyczących statyn.

Metaanalizy wykazały, że metformina wywiera istotny korzystny wpływ na ryzyko HNC i przeżycie całkowite. Synteza jakościowa sugeruje również zależność dawka–odpowiedź i zwiększone korzyści przy podawaniu leku w monoterapii. Zbiorcze analizy wykazały nieistotny wpływ NLPZ na ryzyko HNC. Interesujące jest, że nie stwierdzono związku między stosowaniem aspiryny a ryzykiem wystąpienia HNC i całkowitym przeżyciem.

Aby określić konkretne implikacje kliniczne, konieczne prowadzenie dalszych badań.


Źródło:
Herran C. S. et al. Protective effects of metformin, statins and anti-inflammatory drugs on head and neck cancer: A systematic review. Oral Oncology, 2018, 85, 68–81.

Udostępnij:

Archiwum numerów

© 2020 recepta.pl | All rights reserved.