Wróć
Zarządzamy Apteką

Apteka przyszłości – jak nowoczesne technologie wpłyną na pracę farmaceutów

Czy farmaceuci mogą zostać zastąpieni robotami?

Zamiast zastanawiać się nad technologią, która może zastąpić pracę farmaceuty, rozsądniejszą alternatywą jest przyjęcie postawy zachęcającej do „bycia jeszcze lepszym farmaceutą”, wykorzystującym zasoby informatyczne. Główną kwestią dla przyszłości farmacji jest rozwój znaczenia opieki zdrowotnej, uzyskanie przez nią roli strażnika usług aptecznych. Oczywiście technologie komunikacyjne odegrają rolę w tym rozwoju, ale staną się użyteczne tylko wtedy, gdy będą od samego początku wbudowane w projekt usługi. Wprowadzenie technologii powinno pozwolić skupić się farmaceutom na innych usługach świadczonych w aptekach.

Farmaceuta zdolny do szybkiego analizowana danych, wyciągania wniosków i udzielania pacjentom właściwych porad będzie wydajniejszym pracownikiem służby zdrowia. Jednym z obszarów, w których inteligentne maszyny mogłyby pomóc farmaceutom i zmniejszyć ryzyko potencjalnie niebezpiecznych błędów, jest wydawanie leków. W Danii prawie 70% aptek lokalnych korzysta z usług robotów do wydawania leków [4]. Roboty dozujące przyśpieszyły czas wydawania, poprawiły kontrolę zapasów i zaoszczędziły miejsce, które zostało przekształcone na sale konsultacyjne dla pacjentów. Pozwoliło to farmaceutom skupić się na usługach klinicznych oraz innych obszarach.

Apteki coraz częściej zdają sobie sprawę z tego, że aby zachować rentowność, muszą czerpać dochody ze źródła finansowania szerszego niż marża. Już teraz są miejscem leczenia drobnych dolegliwości, niebawem punktem szczepień i wielu innych usług oraz profilaktyki zdrowotnej.

Nowe otwarcie dla aptek?

Przy ciągłym rozwoju technologii cyfrowych ważne jest, aby farmaceuci w pełni rozumieli naturę innowacyjnych technologii i ich potencjalny wpływ na zawód. Należy wziąć pod uwagę czynniki przyczyniające się do zmian. Nasze społeczeństwo starzeje się, ludzie żyją dłużej i często cierpią na choroby przewlekłe, których skuteczne leczenie wymaga stałej opieki, w tym dostępu do znacznej liczby leków. Koszty zdrowotne będą rosły, wskutek czego rząd finansujący zdrowie będzie poszukiwać możliwości, wywierając zwiększony nacisk na najbardziej opłacalne sposoby opieki skoncentrowanej na pacjencie, na zapobieganie i unikanie kosztów. Być może skupi się na nagradzaniu pacjentów, którzy biorą osobistą odpowiedzialność za własne zdrowie i dobre samopoczucie.

Te trendy będą dawały możliwości aptekom specjalistycznym. Aptekom, które pokażą, że posiadają umiejętności, możliwości i warunki, aby zapewnić pacjentom opiekę i wsparcie w zakresie nowoczesnych leków biologicznych, specjalistycznych. Dzięki elektronicznemu dostępowi do historii pacjentów, farmaceuci będą odgrywać zwiększoną rolę w aktywnym zarządzaniu schematem leczenia, mając możliwości anulowania czy odnawiania recept. Jak to ma miejsce w innych krajach, apteki lokalne będą dostarczać leki i z biegiem czasu staną się ośrodkami leczenia konkretnych chorób przewlekłych.

Rosnące zapotrzebowanie konsumentów na całościowe rozwiązania zdrowotne sprawi, że będą poszukiwać apteki, która zrozumie potrzeby swoich pacjentów i będzie w stanie zapewnić kompleksową opiekę farmaceutyczną. To oznacza nie tylko wydanie leków, ale również udzielanie konsultacji, edukacji w zakresie zdrowia i dobrego samopoczucia, dostępu do sprzętu oraz zdalnego i aptecznego monitorowania stanu zdrowia. Apteki takie będą się wyróżniać i dalej rozwijać. Mówiąc szerzej – ciągły sukces apteki będzie powiązany z ich zdolnością do pełnej integracji z całym systemem opieki zdrowotnej i dodawaniem do niego wartości.

Apteki coraz częściej zdają sobie sprawę z tego, że aby zachować rentowność, muszą czerpać dochody z szerszego źródła finansowania niż marża. Już teraz są miejscem leczenia drobnych dolegliwości, niebawem punktem szczepień i wielu innych usług oraz profilaktyki zdrowotnej.

Wdrażanie nowych technologii medycznych to proces, który wymaga czasu, zaangażowania personelu medycznego, a także nakładów finansowych. Realizowanie go ma prowadzić do poprawienia doświadczeń pacjenta i pracowników służby zdrowia, lepszych wyników zdrowotnych oraz obniżenia kosztów opieki nad chorym. To właśnie z pojawieniem się koncepcji opieki farmaceutycznej farmaceuci zaczęli dostarczać coś więcej niż tylko leki. Przyszła rola farmaceutów wydaje się zależeć od zapewnienia pacjentom dobrej jakości opieki farmaceutycznej oraz otwartej postawy farmaceutów wobec innowacji w zakresie usług.


Źródła:
  1. 1. https://pulsmedycyny.pl/sztuczna-inteligencja-rewolucjonizuje-rynek-farmacji-1111055.
  2. https://www.laboratoria.xtech.pl/wiadomosci-i-komunikaty/sztuczna-inteligencja-rozszerza-zastosowania-lekow-172812-10#_.
  3. JoaoGregório ,AfonsoCavaco, The pharmacists’ guide to the future: Are we there yet? May 2020 Research in Social and Administrative Pharmacy 17(3).
Udostępnij:

Strony: 1 2 3

Podcasty

Archiwum numerów

© 2020 recepta.pl | All rights reserved.