biuro kontroli
AktualnościNewsy branżowe

Ministerstwo Zdrowia chce mieć większą kontrolę nad inspekcją farmaceutyczną

W Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym powstanie nowa komórka – Biuro Kontroli.

Decyzję w tej sprawie podjęto w resorcie zdrowia, a nowy byt w strukturze inspekcji farmaceutycznej będzie odpowiedzialny za doradztwo i ewaluację ryzyka związanego z odstępstwami od powszechnych norm prawnych i wewnętrznych procedur oraz standardów w Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej.

Takie działanie ma pomóc w ograniczeniu nieprawidłowości związanych z pracą inspektorów poprzez tworzenie i egzekwowanie regulacji w zakresie konfliktu interesów. Jak podkreślono w uzasadnieniu projektu rozporządzenia, potrzebę powołania Biura Kontroli miało wskazywać również Centralne Biuro Antykorupcyjne (CBA). MZ chce, by decyzje podejmowane przez GIF były transparentne.
Rozporządzenie ma wejść w życie od 1 września 2022 roku.

Udostępnij:

Archiwum numerów

© 2020 recepta.pl | All rights reserved.