otwarcie apteki
AktualnościNewsy branżowe

Godziny otwarcia apteki i lokalizacja to nie reklama

Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał, że informacja o lokalizacji i godzinach pracy aptek ogólnodostępnych nie łamie zakazu reklamy aptek nawet w sytuacji, kiedy jest rozpowszechniana w formie plakatów, banerów czy ulotek.

Decyzja ta zapadła 29 czerwca 2022 roku w sprawie toczącej się w związku ze skargą przedsiębiorcy na decyzję Głównego Inspektora Farmaceutycznego (sygn. akt V SA/Wa 4067/21). Do postępowania włączył się rzecznik małych i średnich przedsiębiorców, który stanął na stanowisku, że „w przepisie art. 94a ust. 1 zdanie drugie PF ustawodawca wyłączył z zakresu pojęcia reklama informacje o lokalizacji i godzinach pracy apteki” i w opinii rzecznika przekaz ograniczający się do wskazania lokalizacji i godzin pracy apteki jest dozwoloną przez prawo informacją. Tym samym nie stanowi zakazanej reklamy i to bez względu na formę przekazu.

Sędziowie orzekający w sprawie podzielili to stanowisko i uchylili zaskarżoną decyzję GIF. – W uzasadnieniu wyroku wydanego w sprawie sąd wskazał, że ustawodawca nie wskazał dopuszczalnych form, w jakich treści o lokalizacji i godzinach pracy apteki można umieścić w przestrzeni publicznej. Oznacza to, że nie mają znaczenia takie okoliczności jak intencje towarzyszące umieszczeniu, widoczność i zasięg nośnika, a także forma, w jakiej informacje zostały umieszczone – czytamy w komunikacie rzecznika małych i średnich przedsiębiorców.

Udostępnij:

Archiwum numerów

© 2020 recepta.pl | All rights reserved.