brolucizumab
O lekach i farmakoterapiachOpieka farmaceutyczna

Brolucizumab – ryzyko wystąpienia zapalenia śródgałkowego

Brolucizumab jest humanizowanym przeciwciałem monoklonalnym wskazanym w leczeniu neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD). Z jego stosowaniem wiąże się ryzyko wystąpienia zapalenia śródgałkowego (w tym zapalenia lub niedrożności naczyń siatkówki), do którego może dojść zarówno po pierwszej iniekcji preparatu do ciała szklistego, jak i w trakcie terapii. Na temat tego ryzyka podmiot odpowiedzialny – w porozumieniu z Europejską Agencją Leków (EMA) oraz Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL) – wystosował specjalny komunikat. Jak wykazały badania, większą liczbę zapaleń śródgałkowych obserwowano wśród pacjentów z przeciwciałami przeciwko brolucizumabowi powstałymi podczas leczenia. Zapalenie naczyń siatkówki lub ich niedrożność ma podłoże immunologiczne. Stwierdzono również, że płeć żeńska stanowi dodatkowy czynnik ryzyka.

U pacjentów, u których wystąpi zapalenie śródgałkowe, w tym zapalenie lub niedrożność naczyń siatkówki, trzeba zakończyć stosowanie brolucizumabu i niezwłocznie rozpocząć leczenie zapalenia.

Według komunikatu należy poinformować pacjentów, jak rozpoznawać wczesne przedmiotowe i podmiotowe objawy zapalenia śródgałkowego, zapalenia naczyń siatkówki i ich niedrożności oraz doradzić im, by niezwłocznie zgłaszali się do lekarza w przypadku podejrzenia tych działań niepożądanych.


Źródło:
http://www.urpl.gov.pl/sites/default/files/Komunikat%20Beovu%2004.11.2021.pdf, stan z dn. 6.01.2022.

Udostępnij:

Archiwum numerów

© 2020 recepta.pl | All rights reserved.