Molnupiravir
O lekach i farmakoterapiachOpieka farmaceutyczna

Molnupiravir – szansa na leczenie COVID-19

Molnupiravir (MK-4482, EIDD-2801) to lek o budowie nukleozydowej, który blokuje polimerazę wirusową (RNA-dependent RNA polymerase RdRp), co prowadzi do zaburzenia replikacji wirusa w tzw. procesie lethal mutagenesis. Lek skutecznie hamuje propagację wirusa, doprowadzając go do śmiertelnej mutagenezy poprzez wprowadzanie błędów w genomie wirusa i ich akumulację. Biochemiczne i strukturalne podstawy indukowania przez molnupiravir śmiertelnej mutagenezy pozostają w dużej mierze niezbadane.

Pierwsze wyniki badań dotyczyły aktywności przeciwwirusowej molnupiraviru w hodowli komórkowej. Następnie naukowcy pogłębili wiedzę na temat tego procesu, dostarczając danych biochemicznych i strukturalnych, które ujawniają, w jaki sposób molnupiravir wprowadza mutacje przejściowe do genomu SARS-CoV-2.

Badania kliniczne przeprowadzone przez firmę Merck i Ridgeback wykazały, że molnupiravir zmniejszył ryzyko hospitalizacji lub zgonu o około 50% w porównaniu z placebo u pacjentów z łagodnym lub umiarkowanym COVID-19. Daje to duże nadzieje w leczeniu zakażeń wirusem SARS-CoV-2.


Źródło:
https://www.merck.com/news/merck-and-ridgebacks-investigational-oral-antiviral-molnupiravir-reduced-the-risk-of-hospitalization-or-death-by-approximately-50-percent-compared-to-placebo-for-patients-with-mild-or-moderat/, stan z dn. 6.01.2022.

Udostępnij:

Archiwum numerów

© 2020 recepta.pl | All rights reserved.