szczepienia ochronne,
AktualnościNewsy branżowe

Trybunał Konstytucyjny o szczepieniach ochronnych

Aby zachować zgodność z literą prawa, Program Szczepień Ochronnych musi być publikowany w formie rozporządzenia, a nie komunikatu Głównego Inspektora Sanitarnego – zdecydowali sędziowie Trybunału Konstytucyjnego.

Orzeczenie to wynika ze skargi konstytucyjnej, która związana była z zasadnością i sposobem realizacji obowiązku szczepień ochronnych. W wyroku wskazano, że określanie terminu, wymagalności i liczby dawek poszczególnych szczepień w Programie Szczepień Ochronnych na dany rok w formie komunikatu Głównego Inspektora Farmaceutycznego, a nie przez ministra zdrowia w drodze rozporządzenia, jest niezgodne z zapisami Konstytucji RP. Co za tym idzie, Trybunał zobowiązał resort zdrowia do dostosowania regulacji prawnych w ciągu 6 miesięcy od ogłoszenia wyroku. W ustnym uzasadnieniu wskazano, że sprecyzowanie zakresu obowiązku jednostki w drodze rozporządzenia jest dopuszczalne, o ile istnieje stosowna delegacja ustawowa.

Jednocześnie Trybunał Konstytucyjny nie oceniał zgodności z konstytucją istnienia obowiązku poddania się szczepieniom ochronnym jako takiego. Niestety, w 2022 r. w Polsce odnotowano rekordową liczbę uchyleń przed obowiązkiem szczepień. Dane NIZP-PZH wskazują, że w populacji dzieci wskaźnik uchyleń od szczepień obowiązkowych wyniósł w 2022 r. aż 9,9 przypadków na 1000 osób. Na przestrzeni dekady odsetek ten wzrósł aż 10-krotnie – w 2013 r. wskaźnik ten w populacji pediatrycznej (dzieci w wieku 0–19 lat) wynosił bowiem 0,97.

Udostępnij:

Archiwum numerów

© 2020 recepta.pl | All rights reserved.