prawo farmaceutyczne
AktualnościNewsy branżowe

Europejska Reforma Prawa Farmaceutycznego

Komisja Europejska zapowiada przegląd europejskiego prawodawstwa dotyczącego rynku farmaceutycznego. Unijni urzędnicy chcą, by zaplanowana przez nich reforma wzmocniła europejski rynek i sprawiła, że leki będą dostępne i przystępne cenowo. Jakie cele stawia sobie UE?

Kluczowym założeniem jest stworzenie jednolitego rynku leków zapewniającego wszystkim pacjentom w całej Europie szybki i równy dostęp do bezpiecznych i skutecznych produktów leczniczych. Reforma prawa farmaceutycznego ma również stworzyć atrakcyjne ramy dla badań, rozwoju i produkcji leków na terenie UE.

Zgodnie z zapowiedziami Komisja chce zmniejszyć obciążenia administracyjne – skrócić czas wydawania pozwoleń na dopuszczenie leków do obrotu czy też przyspieszyć procedury. Poprzez rewizję legislacji Bruksela chce także przeciwdziałać problemowi oporności patogenów na antybiotyki oraz sprawić, żeby produkcja i dystrybucja leków była bardziej zrównoważona pod względem środowiskowym.
Opracowany zostanie również ogólnounijny wykaz leków o krytycznym znaczeniu i przeprowadzona analiza łańcucha dostaw w celu identyfikacji jego najbardziej newralgicznych punktów.

Udostępnij:

Archiwum numerów

© 2020 recepta.pl | All rights reserved.