Octan metyloprednizolonu
O lekach i farmakoterapiachOpieka farmaceutyczna

Depo-medrol z lidokainą nie może być podawany domięśniowo

Zgodnie z informacją wystosowaną przez podmiot odpowiedzialny w porozumieniu z Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych octan metyloprednizolonu w połączeniu z chlorowodorkiem lidokainy powinien być stosowany wyłącznie okołostawowo lub dostawowo, podanie domięśniowe jest przeciwwskazane.

Z uwagi na obecność lidokainy jako środka miejscowo znieczulającego, produkt leczniczy nie powinien być stosowany ogólnoustrojowo (np. drogą domięśniową); należy go podawać wyłącznie miejscowo. Zarejestrowano przypadki zgłoszeń klinicznie istotnych zdarzeń niepożądanych, które mogą być związane z działaniem ogólnoustrojowym lidokainy, w tym m.in. reakcje anafilaktyczne oraz problemy sercowo-naczyniowe. Informacje dotyczące właściwych dróg podania oraz ryzyka związanego z podaniem domięśniowym zostały wprowadzone do druków informacyjnych w celu wzmocnienia ostrzeżeń i środków ostrożności dotyczących stosowania produktu leczniczego.


Źródło:
https://www.urpl.gov.pl/pl/depo-medrol-z-lidokain%C4%85-methylprednisoloni-acetas-lidocaini-hydrochloridum-monohydricum-%E2%80%93, stan z dn. 13.03. 2023.

Udostępnij:

Archiwum numerów

© 2020 recepta.pl | All rights reserved.