Hydroksychlorochina
O lekach i farmakoterapiachOpieka farmaceutyczna

Hydroksychlorochina zwiększa ryzyko wydłużenia odstępu QT i interakcji lekowych

W styczniu 2023 r. podmiot odpowiedzialny w porozumieniu z Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wystosował informację dotyczącą bezpieczeństwa stosowania hydroksychlorochiny u pacjentów z określonymi czynnikami ryzyka. Hydroksychlorochina powoduje wydłużenie odstępu QT i wynikające z tego zaburzenia rytmu serca, w tym typu torsade de pointes. Odstęp QT może wydłużać się wraz z rosnącym stężeniem leku.
Ryzyko sercowe może być zwiększone w przypadku stosowania hydroksychlorochiny w połączeniu z innymi lekami, o których wiadomo, że wydłużają odstęp QT, np. azytromycyną, lekami przeciwarytmicznymi klasy IA i III, trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi oraz lekami przeciwpsychotycznymi.

W świetle zalecenia u pacjentów ze zwiększonym ryzykiem sercowo-naczyniowym należy stosować jak najmniejszą możliwą dawkę hydroksychlorochiny oraz monitorować pracę serca pacjenta przy rozpoczęciu i w trakcie leczenia.


Źródło:
https://www.urpl.gov.pl/pl/hydroxychloroquine-adamed-hydroksychlorochine-200-mg-tabletki-powlekane-ryzyko-wyd%C5%82u%C5%BCenia-odst%C4%99pu-qt, stan z dn. 13.03.023.

Udostępnij:

Archiwum numerów

© 2020 recepta.pl | All rights reserved.