Lecanemab
O lekach i farmakoterapiachOpieka farmaceutyczna

Lecanemab – nowy lek zatwierdzony w leczeniu choroby Alzheimera

W styczniu 2023 r., w ramach przyspieszonej procedury, Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA – Food and Drug Administration) zatwierdziła nowy lek w terapii choroby Alzheimera – lecanemab.
Lecanemab jest drugim z nowej kategorii leków zatwierdzonych do leczenia chorych na Alzheimera, które są ukierunkowane na podstawową patofizjologię choroby. Leki te stanowią ważny postęp w toczącej się walce o skuteczne leczenie tego schorzenia.

Naukowcy ocenili skuteczność leku w badaniu z podwójnie ślepą próbą i kontrolowanym placebo w grupach równoległych. Wzięło w nim udział 856 pacjentów z chorobą Alzheimera. Leczenie rozpoczęto u pacjentów z łagodnymi zaburzeniami funkcji poznawczych lub łagodnym stadium otępienia i potwierdzoną obecnością β-amyloidu. Pacjenci otrzymujący lek wykazywali istotną, zależną od dawki i czasu, redukcję blaszek amyloidowych. U chorych, którzy przyjmowali 10 mg/kg co dwa tygodnie, stwierdzono statystycznie istotne zmniejszenie blaszek amyloidowych w mózgu w porównaniu do placebo, w którym nie zaobserwowano zmniejszenia ilości blaszek β-amyloidu.


Źródło:
https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-grants-accelerated-approval-alzheimers-disease-treatment, stan z dn. 13.03.2023.

Udostępnij:

Archiwum numerów

© 2020 recepta.pl | All rights reserved.