Aktualności

Estry etylowe kwasów omega-3 a ryzyko migotania przedsionków

Badania wykazały zwiększone ryzyko wystąpienia migotania przedsionków u pacjentów z rozpoznaną chorobą układu krążenia lub czynnikami ryzyka chorób układu krążenia, stosujących produkty zawierające estry etylowe kwasów omega-3.

Występujące na rynku farmaceutycznym produkty zawierające estry etylowe kwasów omega-3 znajdują zastosowanie m.in. w terapii pacjentów zmagających się z hipertriglicerydemią (postać łagodna: stężenie TG powyżej 150 mg/dl; postać ciężka: powyżej 900 mg/dl), w przypadku której obniżenie poziomu trójglicerydów dzięki zastosowaniu niskotłuszczowej diety nie przyniosło oczekiwanych efektów.

Wyniki obszernych (n > 80000), randomizowanych i kontrolowanych badań klinicznych wykazały u pacjentów z rozpoznaną chorobą układu krążenia lub u pacjentów z predyspozycjami do jej wystąpienia zależny od dawki wzrost ryzyka epizodów migotania przedsionków w porównaniu z grupą przyjmującą placebo. Największe ryzyko wystąpiło przy zastosowaniu dawki 4 gramów na dobę. Wobec przedstawionych danych Komitet do spraw Oceny Ryzyka w Ramach Nadzoru nad Bezpieczeństwem Farmakoterapii (PRAC), działający przy Europejskiej Agencji Leków (EMA), zalecił aktualizację informacji do produktów leczniczych zawierających estry etylowe wielonienasyconych kwasów tłuszczowych z kwasem eikozapentaenowym i dokozaheksaenowym. Preparaty te powinny zawierać dodatkowe informacje na temat ewentualnego ryzyka wystąpienia migotania przedsionków, które zalecono do zaklasyfikowania jako częste działanie niepożądane.

Farmaceuci, będący w grupie fachowych pracowników ochrony zdrowia, powinni informować swoich pacjentów o tym ryzyku i rekomendować konsultację z lekarzem prowadzącym zarówno przed zastosowaniem takiego typu preparatów, jak i przy wystąpieniu objawów migotania przedsionków, takich jak zawroty głowy, kołatanie serca czy duszność. Jeżeli u pacjenta trwale rozwinie się migotanie przedsionków, należy niezwłocznie zaprzestać stosowania tego typu preparatów.


Źródła:
https://urpl.gov.pl/sites/default/files/Omacor%20DHCP%2008.11.2023.pdf, stan z dnia 28.11.2023.
Broncel M., Hipertriglicerydemia – kiedy należy kierować pacjenta do specjalisty?, Lekarz POZ 2/2018, 97–101.

Udostępnij:

Archiwum numerów

© 2020 recepta.pl | All rights reserved.