Aktualności

Seniorzy bez opieki farmaceutów? Środowisko pisze do prezydenta Andrzeja Dudy

Ustawa o szczególnej opiece geriatrycznej, której celem jest m.in. powołanie Centrów 75+, wymaga nowelizacji. Zdaniem środowiska farmaceutów – reprezentowanego przez mgr farm. Martę Trafidło, mgr farm. Karolinę Wotlińską-Pełkę i mgr. farm. Igora Barana – do multidyscyplinarnych zespołów sprawujących opiekę nad pacjentami powyżej 75. roku życia dołączyć powinni farmaceuci, którzy w procesie stanowienia prawa zostali pominięci. W swoim apelu skierowanym do prezydenta Andrzeja Dudy wskazali, że zgodnie z ustawą o zawodzie farmaceuty koncyliacje lekowe – czyli proces, w którym lekarz współpracując z pacjentem, dba o przekazanie mu dokładnej i pełnej informacji na temat farmakoterapii – leżą w kompetencjach farmaceutów.

Farmaceuci mogą odegrać bardzo dużą rolę w zapobieganiu błędom w podawaniu leków i w identyfikowaniu problemów z nimi związanych – wskazuje Marta Trafidło.

Apel do prezydenta poparło wiele okręgowych izb aptekarskich. O zmiany w ustawie zaapelowało również Polskie Towarzystwo Opieki Farmaceutycznej, które podkreśliło, że problem narastającego zjawiska wielolekowości i jednocześnie pogłębiające się niedobory kadrowe mogą zostać rozwiązane przez zaangażowanie wykwalifikowanej kadry farmaceutycznej. – Badania wskazują, że zwiększenie zaangażowania farmaceutów w opiekę nad seniorami może pomóc w poprawie ich bezpieczeństwa lekowego i skutkować zmniejszeniem liczby hospitalizacji. Farmaceuci mogą odegrać bardzo dużą rolę w zapobieganiu niepoprawnej farmakoterapii poprzez identyfikowanie i rozwiązywanie problemów lekowych oraz opracowywanie rekomendacji dla pacjentów i lekarzy rodzinnych – napisała w piśmie do Andrzeja Dudy dr hab. n. med. Agnieszka Neumann-Podczaska, prezes Polskiego Towarzystwa Opieki Farmaceutycznej.

Udostępnij:

Archiwum numerów

© 2020 recepta.pl | All rights reserved.