funkcjonariusz publiczny
AktualnościNewsy branżowe

Farmaceuta funkcjonariuszem publicznym

W Sejmie trwają prace nad nowelizacją ustawy o zawodzie farmaceuty. Projekt zgłoszony przez grupę posłów z klubu lewicy ma dać farmaceutom możliwość ochrony prawnej właściwej dla funkcjonariuszy publicznych. Projekt nowelizacji został już skierowany do pierwszego czytania przed sejmową komisją zdrowia.

Proponowane rozwiązania są odpowiedzią na przypadki napaści na farmaceutów w aptekach. W większości podłożem tych ataków jest motywacja rabunkowa, ale zdarzają się przypadki, w których agresja wynika z niezgody na obowiązujące ograniczenia epidemiczne – argumentują pomysłodawcy nowelizacji.

W ich ocenie nowe przepisy zawarte w ustawie wpłyną na poprawę bezpieczeństwa farmaceutów, relacje społeczne, a także bezpieczeństwo prowadzenia działalności gospodarczej. Projekt nowelizacji był konsultowany z Dolnośląską Okręgową Izbą Aptekarską. – Proponowana zmiana, choć niewielka, w sposób istotny podnosi bezpieczeństwo pracy i świadczenia usług przez farmaceutów. To dobra i oczekiwana zmiana – ocenił Marcin Repelewicz, prezesa DIA.

Udostępnij:

Archiwum numerów

© 2020 recepta.pl | All rights reserved.