preferencyjne taryfy na gaz
AktualnościNewsy branżowe

Preferencyjny koszt zakupu gazu nie dla aptek?

Ministerstwo Aktywów Państwowych nie rozwiało wątpliwości związanych z możliwością skorzystania przez apteki z preferencyjnych taryf na gaz.

W piśmie skierowanym do Elżbiety Piotrowskiej-Rutkowskiej Marcin Izdebski, dyrektor Departamentu Spółek Paliwowo-Energetycznych MAP, wskazał, że ochroną taryfową mogą być objęte (o ile złożą oświadczenie) podmioty udzielające świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych, ale wyłącznie w zakresie, w jaki zużywają paliwo gazowe na potrzeby udzielania tych świadczeń. Co więcej, to podmioty udzielające świadczeń powinny dokonać analizy i ocenić, czy faktycznie mogą skorzystać z mechanizmu preferencyjnego zakupu gazu.

Przypomnijmy, że wcześniej Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował komunikat, z którego wynikało, że apteki ogólnodostępne będą mogły skorzystać z ochrony taryfowej uruchomionej w związku ze wzrostem kosztów zakupu gazu. Samorząd aptekarski starał się o doprecyzowanie tej informacji bezpośrednio w MAP, które przygotowywało ustawę. W swoim wniosku aptekarze podkreślali, że aktualna rola aptek w systemie ochrony zdrowia uległa przeobrażeniu i nie pełnią one wyłącznie funkcji dystrybucyjnej.

Udostępnij:

Archiwum numerów

© 2020 recepta.pl | All rights reserved.