półstałe preparaty
Nowoczesna recepturaOpieka farmaceutyczna

O wykorzystaniu leków gotowych w półstałych preparatach recepturowych

W praktyce recepturowej wykonuje się półstałe postaci leku z wykorzystaniem m.in. maści czy kremów zarejestrowanych jako preparaty gotowe, co stwarza możliwość dopasowania dawki do indywidualnych potrzeb pacjenta oraz skojarzenia substancji czynnych niedostępnych pro receptura z surowcami recepturowymi.

Leki recepturowe od lat stanowią integralną część farmakoterapii w praktyce lekarzy. Preparaty sporządzane w aptece stwarzają unikalną możliwość zindywidualizowania leczenia – pozwalają na dobór optymalnych stężeń substancji aktywnych oraz ich prawidłowe połączenie czy wybór odpowiedniego podłoża. Skomponowanie leku ukierunkowanego na właściwe leczenie chorób skóry jest dużym wyzwaniem współczesnej receptury aptecznej [1]. Nie wszystkie substancje lecznicze są zarejestrowane jako składniki recepturowe, dlatego często istnieje konieczność włączenia do postaci leku preparatu gotowego dostępnego na rynku farmaceutycznym. W niniejszym artykule przedstawiono przegląd receptur na preparaty półstałe zawierające w swoim składzie półstałe leki gotowe (Tabela 1).

Udostępnij:

Strony: 1 2 3

Archiwum numerów

© 2020 recepta.pl | All rights reserved.