staż w aptece
Zarządzamy AptekąZarządzanie apteką

Stażyści za pierwszym stołem

Już wkrótce, wczesną jesienią, w aptekach pojawią się stażyści. Odbycie obowiązkowego stażu dotyczy zarówno magistrów farmacji, jak i techników farmaceutycznych. W jakim zakresie mogą oni wspierać personel w codziennej pracy apteki?

Sześciomiesięczny staż magistra farmacji w aptece stanowi integralny element procesu kształcenia – innymi słowy, jest to jedenasty semestr studiów farmaceutycznych. Z tego powodu staż powinien rozpocząć się po obronie pracy magisterskiej na początku ostatniego semestru studiów – 1 października. Nie wyklucza to jednak możliwości rozpoczęcia stażu w wakacje – studenci chcący uzyskać uprawnienia jak najszybciej mogą porozumieć się z uczelnią i rozpocząć staż wcześniej, na przykład z początkiem lipca. Na niektórych uczelniach takie rozwiązanie wymaga złożenia dodatkowego podania o przesunięcie terminu rozpoczęcia stażu, jednak umożliwia zakończenie studiów już w grudniu i szybsze wnioskowanie o przyznanie Prawa Wykonywania Zawodu.

Praktykę studencką można realizować zarówno w aptece ogólnodostępnej, jak i w aptece szpitalnej – wybór leży po stronie studenta.

Ta sześciomiesięczna praktyka powinna umożliwiać nabycie umiejętności:

  • w zakresie organizacji pracy w aptece,
  • sporządzania, przechowywania i wydawania produktów leczniczych,
  • udzielania informacji o lekach zgodnie z zasadami dobrej praktyki aptecznej,
  • rozumienia zasad opieki farmaceutycznej,
  • stosowania zasad etyki zawodowej i obowiązującego prawa.
Udostępnij:

Strony: 1 2 3 4

Archiwum numerów

© 2020 recepta.pl | All rights reserved.