Zarządzamy AptekąZarządzanie apteką

Jest wyzwanie. Jest odpowiedź: KOOL

Wyzwania dla farmaceuty mają wieloraki charakter. Oprócz potrzeby ciągłego aktualizowania wiedzy o procedurach, przede wszystkim w świetle rozliczeń z NFZ, dyrektywy antyfałszywkowej, zmian rozporządzeń o receptach itd., są wyzwania bardziej klasyczne i stanowiące sedno pracy farmaceuty.

To nieustające działania zmierzające do podniesienia bezpieczeństwa stosowania leków przez pacjentów oraz zwiększenia stopnia przestrzegania przez nich zaleceń lekarskich.

Problem: compliance/adherence

Tymczasem, mimo coraz wyższego stopnia edukacji społecznej, pacjenci nagminnie nie przestrzegają zaleceń lekarskich (compliance), czyli nie realizują – wbrew własnemu interesowi – planu terapeutycznego, jaki zalecił im lekarz (adherence). Większość pacjentów po prostu zapomina o wzięciu leku. Ponad połowa gubi pisemne instrukcje otrzymane od lekarzy, nie zapamiętując zaleceń przekazanych przez nich w czasie konsultacji. Ta sytuacja stanowi wyzwanie również dla farmaceutów. Wzmocnienie ich roli w sprawowaniu opieki nad pacjentami wymaga oprócz wiedzy również efektywnych narzędzi wspomagających obsługę.

A przy tym, jak wskazują badania, jedynie 39% polskich pacjentów deklaruje, że zaopatruje się w jednej aptece. W Wielkiej Brytanii – 62%! Czynnik lojalności pacjenta względem apteki dodatkowo utrudnia zadbanie o dobrą farmakoterapię. Angielscy farmaceuci rutynowo wykonują o wiele bardziej dokładny wywiad farmaceutyczny. Więcej niż w Polsce pacjentów oczekuje od nich informacji w formie wydruku. Ale też ponad połowa pacjentów gubi pisemne instrukcje.

Rozwiązanie: Kompleksowa Opieka Okołolekowa

Wychodząc naprzeciw temu wyzwaniu, Polska Grupa Farmaceutyczna wprowadza innowacyjny pakiet narzędzi wspomagających opiekę farmaceutyczną. KOOL (Kompleksowa Opieka Okołolekowa) zawiera oprogramowanie OPFARM Soft Nova w połączeniu z systemem etykietowania opakowań leków (lekolepki) wraz z programem wsparcia opieki farmaceutycznej w wybranych jednostkach chorobowych.
Bazujące na rekomendacjach naukowych oprogramowanie ma za zadanie wspomagać farmaceutów pracujących bezpośrednio z pacjentami w doradzaniu im prawidłowego stosowania i przechowywania leków oraz sprzętu medycznego. Jest to wyzwanie, szczególnie w relacjach ze starszymi pacjentami. Dbałość o regularne stosowanie leków, oparte na zasadach tzw. evidence based medicine (medycyna oparta na potwierdzonych dowodach, tj. na wynikach badań dużych grup pacjentów), doradzanie produktów uzupełniających terapię lekami wiodącymi, sygnalizowanie problemów interakcji między lekami – farmaceuci korzystający z oprogramowania zyskają nie tylko wizerunek specjalistycznego doradcy, ale również będą mogli zwiększyć wartość sprzedaży aptecznej.

Po zeskanowaniu kodu zamieszczonego na opakowaniu leku program OPFARM Soft Nova, będący aplikacją współpracującą z oprogramowaniem sprzedażowym apteki, zasugeruje farmaceucie obsługującemu pacjenta główne wskazania związane z zażywaniem preparatu. W postaci czytelnej naklejki-etykiety (lekolepki) zostają one umieszczone na opakowaniu, stanowiąc skrótowy, ale istotny komunikat dla pacjenta. Program wskazuje również możliwe interakcje oraz przypomina o dodatkowych informacjach, jakie należy przekazać pacjentowi. Oparty na aktualnej wiedzy medycznej KOOL to de facto system porad farmaceutycznych podpowiadający farmaceucie, jak w danych jednostkach chorobowych uzupełniać terapię o leki i produkty wspomagające jej efektywność. Program umożliwia też wydrukowanie pacjentowi ulotek zawierających zalecenia oraz dokumentujących ich naukowe podstawy poprzez odniesienie do publikacji medycznych. Piktogramy farmaceutyczne naklejane na opakowanie w chwili wydawania go pacjentowi informują o właściwym sposobie przyjmowania leku i tym samym pomagają zmienić niewłaściwe nawyki pacjentów dotyczące przyjmowania leków.

Nowa jakość doradztwa farmaceutycznego

Nowe narzędzia poszerzają zakres doradztwa świadczonego pacjentom przez farmaceutów, podnosząc tym samym jakość opieki farmaceutycznej na nowy poziom kompetencji i relacji z pacjentem. Reasumując: narzędzia opracowane we współpracy z ekspertami farmacji pomagają doskonalić kompetencje kliniczne i interpersonalne farmaceutów w zakresie komunikacji z pacjentami. Ich efektem jest również uzupełnianie terapii pacjenta o leki wspomagające główną linię leczenia (jak pokazało 82% przypadków). Podczas pilotażu w wybranych aptekach system został wysoko oceniony jako pomocny dla farmaceutów zza pierwszego stołu i czytelny dla pacjenta. Efektywny, przejrzysty przekaz informacji przekłada się na zwiększenie lojalności pacjentów realizujących plan terapeutyczny. Ten projekt może dzięki temu na szeroką skalę odmienić rynek healthcare.

Rozpoczynając fazę wdrożenia do aptek, zamierzamy uczynić je standardem polskiej apteki. Naszym celem jest pokazanie, że praktyczne zastosowanie wiedzy naukowej poprzez nowoczesne narzędzia przełoży się na kondycję biznesową aptek.

Opfarm Soft Nova:
 • Nowe funkcjonalności w systemie aptecznym – dodatkowa wartość dla apteki.
 • Lepsza kontrola magazynu.
 • Wzmacnianie roli farmaceuty jako kompetentnego doradcy pacjenta.
 • Lepsza komunikacja – wartość dodana dla pacjenta.
 • Wzrost sprzedaży – uświadomienie pacjentowi wagi przestrzegania zaleceń sprawia, że zadba on o właściwą kontynuację farmakoterapii.
KOOL – pomyśl o tych efektach:
 • Wsparcie farmaceuty w zakresie udzielania informacji o produktach leczniczych.
 • Maksymalizacja korzyści terapeutycznych.
 • Zapobieganie błędom w przyjmowania leków i minimalizacja skutków działań niepożądanych w ramach farmakoterapii.
 • Wzrost stopnia przestrzegania zaleceń terapeutycznych przez pacjenta.
 • Poprawa adherencji terapeutycznej i użycie leków zgodnie z zaleceniami lekarza zwiększa de facto rentowność apteki.
 • Zyskanie lojalności pacjenta poprzez wysoki poziom obsługi w aptece.
 • Efekt innowacyjności.
Udostępnij:

Archiwum numerów

© 2020 recepta.pl | All rights reserved.