AktualnościNewsy branżowe

Kontrola doraźna WIF-u może być niezapowiedziana

Naczelny Sąd Administracyjny rozstrzygnął wątpliwości dotyczące doraźnych kontroli WIF-u. Sprawa dotyczyła apteki, której właściciel wniósł w trakcie trwania kontroli doraźnej sprzeciw wobec czynności podjętych przez inspektora.

Powołując się m.in. na Prawo przedsiębiorców, wskazał, że niezapowiedziana kontrola działalności gospodarczej powinna następować w przypadku zaistnienia przesłanek uzasadniających tego rodzaju działanie, a w tej konkretnej kontroli inspekcja takich przesłanek nie wykazała. Sprawa trafiła do Głównego Inspektora Farmaceutycznego, który wskazał, że kontrola doraźna apteki może być podjęta w przypadku podejrzenia nieprzestrzegania wymogów określonych w ustawie Prawo farmaceutyczne. Ustawa ta nie precyzuje katalogu wymogów, których podejrzenie nieprzestrzegania uprawniałoby WIF do przeprowadzenia kontroli bez uprzedniego zawiadomienia. Dodatkowo nie zawęża przesłanki przeprowadzenia kontroli doraźnej wyłącznie do „rażącego nieprzestrzegania wymogów” czy „nieprzestrzegania istotnych wymogów”.

Zdaniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego – który jako pierwszy wypowiedział się w sprawie – WIF uprawniony jest do doraźnych kontroli działalności gospodarczej, która wymaga wydania zezwolenia, nawet w sytuacji, kiedy nie zachodzi podejrzenie nieprzestrzegania zapisów prawa. Tym samym uznał, że decyzja o przeprowadzeniu kontroli bez powiadomienia w tej konkretnej sprawie miała umocowanie w obowiązującym prawie. NSA odrzucił natomiast skargę kasacyjną, jaką przedsiębiorca wniósł w związku z wyrokiem WSA. Orzeczenie NSA uległo uprawomocnieniu.

Udostępnij:

Archiwum numerów

© 2020 recepta.pl | All rights reserved.