AktualnościNewsy branżowe

Kryzys lekowy oczami pacjentów

Pandemia COVID-19 odcisnęła silne piętno na bezpieczeństwie lekowym Europy. Z badania przeprowadzonego przez Teva Pharmaceuticals wynika, że 73% respondentów zmagających się z chorobami przewlekłymi podkreśliło, że przemysł farmaceutyczny w Europie ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa i stabilności dostaw leków.

Zdaniem 59% badanych sektor farmaceutyczny jest kluczowy dla zabezpieczenia autonomii i suwerenności Europy w zakresie dostępności leków o krytycznym znaczeniu. Co więcej, aż 76% ankietowanych wskazało, że Europa jest zbyt uzależniona od wytwarzania produktów leczniczych w innych regionach świata. W przypadku Polski 64% respondentów wskazało, że w naszym kraju powinny przeważać leki wytwarzane na miejscu, a 67% oceniło, że gwarantem dostępności produktów leczniczych jest ich produkcja w Polsce.

Udostępnij:

Archiwum numerów

© 2020 recepta.pl | All rights reserved.