AktualnościNewsy branżowe

Ministerstwo Zdrowia przystępuje do zintegrowania inspekcji farmaceutycznej

Adam Niedzielski powołał Zespół do spraw pionizacji Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej. Jego zadaniem będzie omówienie koncepcji zmian w organizacji i funkcjonowaniu „farmaceutycznej policji”, a także zaopiniowanie projektów regulacji zaproponowanych przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

W skład zespołu wejdą przedstawiciele: GIF-u, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Przypomnijmy, że obecnie wojewódzcy inspektorowie farmaceutyczni (WIF) podlegają wojewodom, a nie Głównemu Inspektorowi Farmaceutycznemu. W efekcie dochodzi m.in. do zróżnicowania interpretacji zapisów Prawa farmaceutycznego zależnie od jurysdykcji poszczególnych WIF-ów. W praktyce oznacza to, że takie samo uchybienie lub naruszenie przepisów przez apteki zlokalizowane w różnych województwach może być oceniane w odmienny sposób, co skutkować może np. różnym wymiarem kar finansowych. Brakuje również jasnych, ogólnopolskich procedur w podejmowania decyzji przez lokalne WIF-y.

W ocenie samorządu aptekarskiego pionizacja inspekcji farmaceutycznej na wzór tej, którą objęto inspekcję sanitarną, pozwoli na wyeliminowanie sytuacji, w których działania inspekcji są sparaliżowane przez rozbieżności między GIF-em a wojewodą. Ponadto wpłynie również na większą skuteczność i szybkość reagowania na pojawiające się nieprawidłowości.

Udostępnij:

Archiwum numerów

© 2020 recepta.pl | All rights reserved.