kontrole w aptekach
AktualnościNewsy branżowe

Kontrole w aptekach

W pierwszym półroczu 2022 roku Narodowy Fundusz Zdrowia przeprowadził w aptekach 111 postępowań kontrolnych. Aż 103 z nich zakończyły się stwierdzeniem błędów w realizacji niemal co trzeciej recepty.

Odsetek zakwestionowanych recept, które skutkowały wypłatą nienależnej refundacji, wyniósł 18 proc. z ponad 32 tys. sprawdzonych druków. Biorąc pod uwagę wysokość wszystkich kar – NFZ w wyniku kontroli „odzyska” przeszło 6,5 mln zł – co daje średnio 63 tys. zł na jedną ukaraną placówkę apteczną.

Okazuje się, że rekordową kwotę w wyniku kontroli będzie musiała zapłacić placówka skontrolowana przez wrocławski terenowy oddział kontroli NFZ. W aptece tej nieprawidłowości dotyczyły realizacji 242 recept, przez co placówka musi oddać płatnikowi niebagatelną kwotę ponad 3,413 mln zł. Nieprawidłowości dotyczyły m.in. wykonywania leków recepturowych ze składnikami Argentum Colloidale oraz Ascorbylis palmitas, braku faktycznej realizacji recept na leki recepturowe (pacjenci nie byli nigdy w kontrolowanej aptece), a także nieprawidłowej wyceny leków recepturowych. Natomiast druga co do wysokości skutków finansowych kontrola przeprowadzona została w Gdańsku i skutkowała koniecznością zwrotu 1,430 mln zł. Głównym powodem nałożenia sankcji w przypadku pomorskiej apteki był brak dokumentów potwierdzających zakup przez placówkę surowców farmaceutycznych koniecznych do sporządzenia 209 leków recepturowych.

Udostępnij:

Archiwum numerów

© 2020 recepta.pl | All rights reserved.