NFZ
AktualnościNewsy branżowe

NFZ będzie mógł silniej nadzorować apteki

Resort zdrowia chce, by Narodowy Fundusz Zdrowia mógł lepiej i skutecznie kontrolować apteki w obszarze realizacji umów na realizację recept.

W projekcie zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept zaproponowano szereg zmian w katalogu naruszeń, za które płatnik będzie mógł ukarać aptekę. Zgodnie z zapisami projektu rozporządzenia korespondencja pomiędzy aptekami a NFZ będzie mogła odbywać się za pośrednictwem poczty elektronicznej, ale jednocześnie apteki będą musiały szerzej informować m.in. o każdej zmianie ewidencji osób zatrudnionych w aptekach, także o zmianie na stanowisku kierownika apteki lub zastępstwie za kierownika. Brak informacji (najpóźniej w dniu objęcia funkcji kierownika apteki) może skutkować karą grzywny w wysokości 200 zł. Dodatkowo karą w wysokości 2 proc. kwoty refundacji będzie mogła zostać ukarana apteka, która nie poinformuje NFZ w ciągu 7 dni od wydarzenia o zniszczeniu, utracie lub kradzieży recept. MZ chce również, by płatnik nie zwracał aptekom refundacji za zrealizowanie sfałszowanej recepty.

Udostępnij:

Archiwum numerów

© 2020 recepta.pl | All rights reserved.