leki przeciwalergiczne
O lekach i farmakoterapiachOpieka farmaceutyczna

Leki przeciwalergiczne i szczególne grupy pacjentów

Leki przeciwhistaminowe są drugą najczęściej stosowaną grupą leków, zaraz po lekach przeciwbólowych. Przyczynia się do tego niewątpliwie stale rosnąca częstotliwość występowania alergii. Określa się ją nawet mianem epidemii XXI wieku. Powszechność stosowania leków przeciwalergicznych nie powinna jednak uśpić czujności farmaceuty, zwłaszcza wobec szczególnych grup pacjentów. Należą do nich między innymi małe dzieci, kierowcy, kobiety w ciąży oraz karmiące piersią i starsi pacjenci.

Krótki rys historyczny

Po raz pierwszy pojęcie „alergia” (od słów allos i ergos, które oznaczają zmienione działanie) zostało użyte przez austriackiego pediatrę Clemensa von Pirqueta w 1906 roku. Ten moment uznajemy obecnie za początek współczesnej alergologii jako dziedziny medycyny. Clemens von Pirquet był lekarzem pediatrą przez większość życia związanym z Wiedniem. Wyższą edukację zaczynał od studiów teologicznych, by ostatecznie zająć się medycyną. Początki polskiej alergologii wyglądają dość niepozornie. Niemniej i na tym polu kilka wybitnych jednostek zaznaczyło swój udział. Za inicjatora polskiej alergologii uważa się Mieczysława Obtułowicza. Zaraz po wojnie Mieczysław Obtułowicz zorganizował w Krakowie pierwszą w Polsce przychodnię alergologiczną, a w 1946 roku Polskie Towarzystwo Zwalczania Chorób Alergicznych. W 1954 roku powstał pierwszy Oddział Alergologiczny przy Klinice Chorób Wewnętrznych AM w Krakowie, kierowany właśnie przez profesora Obtułowicza. Na jego wniosek utworzono też specjalizację z zakresu alergologii. Od tego momentu minęło wiele lat, a alergologia stała się jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin medycyny. Obecnie w farmakoterapii chorób o podłożu alergicznym stosuje się kilkadziesiąt leków o różnej budowie chemicznej, skuteczności terapeutycznej i działaniach niepożądanych.

Obecnie w farmakoterapii chorób o podłożu alergicznym stosuje się kilkadziesiąt leków o różnej budowie chemicznej, skuteczności terapeutycznej i działaniach niepożądanych.

Udostępnij:

Strony: 1 2 3 4

Archiwum numerów

© 2020 recepta.pl | All rights reserved.