leki przeciwbakteryjne
O lekach i farmakoterapiach

Leki przeciwbakteryjne – najnowsze osiągnięcia i wyzwania

W okresie od lipca 2017 r. do listopada 2021 r. amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA)
i/lub Europejska Agencja Leków (EMA) zatwierdziły dwanaście nowych środków przeciwbakteryjnych. W ciągu ubiegłych dwóch lat zatwierdzono tylko jeden.

Średni czas przejścia nowego środka przeciwdrobnoustrojowego od etapu odkrycia i fazy przedklinicznej do momentu dopuszczenia do obrotu wynosi zatem ok. 10,1 roku. Patrząc na wskaźnik progresji, model WHO szacuje, że produkt antybakteryjny znajdujący się w fazie przedklinicznej ma ok. 12,5% szans na pomyślne przejście do fazy rejestracji.

Środki przeciwbakteryjne będące w fazie rozwoju klinicznego nie rozwiązują w sposób jednoznaczny problemu rozległych lub lekoopornych zakażeń bakteriami Gram-ujemnymi. Nadal brakuje nowych antybiotyków ukierunkowanych na najważniejsze patogeny, w szczególności A. baumannii i P. aeruginosa oporne na karbapenemy. W trakcie badań brakuje też opcji doustnego leczenia antybiotykami w przypadku oporności na β-laktamazy o rozszerzonym spektrum działania (ESBL), co umożliwiłoby terapię poza szpitalem i skrócenie jej czasu. Ponadto potrzebne są również zoptymalizowane preparaty pediatryczne istniejących antybiotyków, a programy rozwoju pediatrycznego są właściwie nieaktywne.


Źródło:
Gigante V., Sati H., Beyer P. Recent advances and challenges in antibacterial drug development. ADMET DMPK. 2022 Mar 4; 10(2): 147–151, doi: 10.5599/admet.1271. PMID: 35350117; PMCID: PMC8957241.

Udostępnij:

Archiwum numerów

© 2020 recepta.pl | All rights reserved.