cefepim
O lekach i farmakoterapiach

Nowy antybiotyk skojarzony do leczenia powikłanych infekcji dróg moczowych

Antybiotyk złożony zawierający cefepim z enmetazobaktamem został zatwierdzony przez amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków (FDA) do stosowania w powikłanych infekcjach dróg moczowych (cUTI, Complicated Urinary Tract Infections) u dorosłych po wykazaniu wyższości nad połączeniem piperacylina‑tazobaktam w leczeniu klinicznym i eradykacji mikrobiologicznej w globalnym badaniu klinicznym fazy 3.

Skuteczność połączenia oceniano u pacjentów z zakażeniem patogenem Gram-ujemnym uznanym za nieoporny na cefepim-enmetazobaktam i piperacylinę-tazobaktam. Wskaźnik skuteczności cefepimu-enmetazobaktamu wyniósł 79,1%, natomiast wskaźnik powodzenia piperacyliny-tazobaktamu wyniósł 58,9%.

Aby ograniczyć rozwój bakterii lekoopornych i utrzymać skuteczność leku zawierającego cefepim z enmetazobaktamem i innych leków przeciwbakteryjnych, należy stosować go wyłącznie w leczeniu lub zapobieganiu infekcjom, w przypadku których udowodniono lub istnieje wysoce prawdopodobne podejrzenie, że są spowodowane przez wrażliwe bakterie. Jeżeli dostępne są informacje na temat hodowli i wrażliwości bakterii, należy je uwzględnić przy wyborze lub modyfikacji terapii przeciwbakteryjnej.


Źródło:
https://www.contagionlive.com/view/fda-approves-enmetazobactam-for-treatment-of-complicated-urinary-tract-infections, stan z dnia 9.03.2024.

Udostępnij:

Archiwum numerów

© 2020 recepta.pl | All rights reserved.