pseudoefedryna
Aktualności

Stosowanie walproinianu u mężczyzn a ryzyko zaburzeń neurorozwojowych u ich dzieci

Podmioty odpowiedzialne w porozumieniu z Europejską Agencją Leków oraz URPLWMiP przekazały informacje o wyniku badania retrospektywnego oceniającego wpływ stosowania walproinianu u mężczyzn na ryzyko wystąpienia zaburzeń neurorozwojowych u ich dzieci.

Retrospektywne badanie obserwacyjne przeprowadzone w trzech krajach skandynawskich sugeruje zwiększone ryzyko wystąpienia zaburzeń neurorozwojowych u dzieci, których ojcowie byli leczeni walproinianem w monoterapii w ciągu trzech miesięcy przed poczęciem w porównaniu z dziećmi poczętymi przez mężczyzn leczonych lamotryginą lub lewetyracetamem w monoterapii.

Aktualne zalecenia obejmują informowanie leczonych mężczyzn o potencjalnym ryzyku i omówienie z nimi potrzeby stosowania skutecznej antykoncepcji, również przez partnerkę, podczas przyjmowania walproinianu i przez trzy miesiące po zaprzestaniu leczenia. W przypadku pacjentów płci męskiej planujących poczęcie dziecka należy rozważyć odpowiednie alternatywne możliwości leczenia i omówić je z pacjentem.


Źródło:
https://www.urpl.gov.pl/pl/produkty-lecznicze-zawieraj%C4%85ce-walproinian-nowe-informacje-dotycz%C4%85ce-potencjalnego-ryzyka-zaburze%C5%84, stan z dnia 8.03.2024.

Udostępnij:

Archiwum numerów

© 2020 recepta.pl | All rights reserved.