literatura przeglądy lekowe
Aktualności

Przegląd lekowy – czy wiesz o nim wszystko?Propozycje literaturowe

Ubiegły rok minął pod znakiem pilotażu przeglądów lekowych i szerokiej dyskusji o metodach jego wprowadzenia do katalogu świadczeń finansowanych przez NFZ. Merytorycznie pilotaż pokazał, że farmaceuci mają ogromną wiedzę, która dotąd nie była w pełni wykorzystywana, a która pozwala na choć częściowe odciążenie kolejek do gabinetów lekarskich. Rada Przejrzystości Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, do której skierowano raport z pilotażu, uznała jednak, że obecnie niezasadne jest zakwalifikowanie świadczenia opieki farmaceutycznej jako gwarantowanego. Wskazała jednocześnie, że aby móc ponownie rozważać tę kwestię, konieczne jest doprecyzowanie kryteriów kwalifikacji pacjenta do tego świadczenia oraz warunków jego realizacji.

Kilku farmaceutów biorących udział w owym pilotażu zgodziło się podzielić się na łamach książki historiami z pilotażu, co pozwala przybliżyć czytelnikom, jak wyglądał on „od podszewki”. Pozycja ta nosi tytuł „Pilotaż przeglądów lekowych. Historie prawdziwe” autorstwa dr hab. n. med. Agnieszki Neumann-Podczaskiej i lek. Katarzyny Wieczorowskiej-Tobis. Można w niej znaleźć zarówno specyfikę pracy w tym okresie, jak i kilka rzeczywistych przypadków pacjentów z polipragmazją, opisem postępowania farmaceuty i finalnie zaproponowanymi przezeń zmianami w farmakoterapii. Farmaceuci niekiedy dzielą się również swoimi odczuciami, jakie towarzyszyły im podczas trwania samego pilotażu. Na końcu każdego rozdziału dodane zostały komentarze ekspertów, które stanowią zwieńczenie każdego z 10 omawianych przypadków. Z pewnością jest to wartościowa publikacja dla ciekawych, jak wyglądała rzeczywistość pilotażu przeglądów lekowych w Polsce – może stanowić swoiste case study dla studentów farmacji i samych farmaceutów zainteresowanych szerzej tematem.

Kolejną pozycją wartą zgłębienia jest „Przegląd lekowy” pod redakcją prof. dr hab. n. farm. Anny Wiela-Hojeńskiej, dr n. farm. Beaty Sienkiewicz-Oleszkiewicz oraz dr hab. n. farm. Agnieszki Skowron. Jest to publikacja traktująca szerzej o tym, czym jest przegląd lekowy, na czym ta usługa polega, jakie dane powinny zostać w nim zawarte oraz w jaki sposób przygotować raport dla pacjenta i lekarza. W książce znaleźć można również osobne rozdziały dotyczące przeglądu lekowego pacjenta pediatrycznego oraz geriatrycznego, które charakteryzują się zupełnie inną specyfiką. LADME (uwolnienie, wchłanianie, dystrybucja, metabolizm, wydalanie) najmłodszych i osób starszych są zupełnie inne, co również należy uwzględnić podczas wykonywania przeglądu. Autorki wspominają nie tylko o farmakokinetyce, lecz także o odmiennościach farmakodynamicznych, jakie postępują wraz z wiekiem. Wreszcie, opisane zostało również w sposób bardziej szczegółowy, jak wykonywać przeglądy w opiece ambulatoryjnej, paliatywnej i hospicyjnej, u pacjentów cierpiących na niewydolność nerek czy wątroby, jak również w przypadku antybiotykoterapii i pacjenta z padaczką. Publikacja zawiera dodatkowo osobny oddział traktujący o koncyliacji lekowej, która z pewnością zainteresuje farmaceutów ze specjalizacją z farmacji klinicznej. Książka podpowiada również, w jaki sposób wyceniać usługę przeglądu lekowego. Lektura ta daje więc szeroki ogląd w temacie, podając informacje od ogółu do szczegółu, co dla zainteresowanych przeprowadzaniem owych przeglądów może okazać się przydatnym materiałem.


Źródła:
Neumann Podczaska A., Wieczorkowska-Tobis K., Pilotaż przeglądów lekowych. Historie prawdziwe, 2023.
Wiela-Hojeńska A., Sienkiewicz-Oleszkiewicz B., Skowron A., Przegląd lekowy, 2023.
https://images.pb.pl/pdf/d3f58c2e-7918-5ab9-ba3c-ed81ee076889/Protokol_11122023_BIP.pdf, stan z dnia 25.01.2024.

Udostępnij:

Archiwum numerów

© 2020 recepta.pl | All rights reserved.