przeglądy lekowe
Aktualności

Przeglądy lekowe. Gdzie po wiedzę?

Farmaceuta jako ekspert od farmakoterapii może skutecznie optymalizować leczenie pacjenta przy współpracy z lekarzem. Rola przeglądów lekowych to nowa jakość dla pacjentów z wielolekowością i/lub wielochorobowością. Identyfikacja nieefektywności w stosowaniu leków i wsparcie pacjenta w stosowaniu zaleceń terapeutycznych to usługa nie do przecenienia. Gdzie można pogłębić wiedzę w tym zakresie?

Gdzie studiować?

Uczelnie wyższe wychodzą naprzeciw potrzebom farmaceutów i wprowadzają studia podyplomowe, które pomogą świadczyć usługę przeglądu lekowego na najwyższym poziomie.

Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Studia podyplomowe: Opieka farmaceutyczna w geriatrii – teoria i praktyka

Szkolenie odbywa się pod kierownictwem dr hab. n. med. Agnieszki Neumann-Podczaskiej. Celem studiów jest praktyczne przygotowanie farmaceuty do pełnienia opieki farmaceutycznej nad pacjentami w podeszłym wieku w aptekach ogólnodostępnych oraz aptekach szpitalnych. Szczegółowe zadania obejmują przygotowanie do zbierania pogłębionego wywiadu medycznego i farmakoterapeutycznego, opracowania i wdrażania zindywidualizowanego planu opieki farmaceutycznej oraz prowadzenia dialogu z lekarzem i pacjentem. Absolwent studiów jest przygotowany do roli eksperta od farmakoterapii, który współpracuje z pacjentem i lekarzem w procesie leczenia trudnych pacjentów z wielochorobowością i wielolekowością.

Centrum Kształcenia Podyplomowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Studia podyplomowe: Profesjonalna opieka farmaceutyczna

Celem studiów jest przygotowanie farmaceutów do profesjonalnego świadczenia opieki farmaceutycznej we wszystkich jej aspektach zgodnie z ustawą o zawodzie farmaceuty.

Program studiów obejmuje zagadnienia pozwalające na pogłębienie wiedzy oraz rozumienia najważniejszych chorób przewlekłych. Farmaceuci otrzymują praktyczne wskazówki i konkretne algorytmy postępowania w określonych przypadkach. Mają możliwość ćwiczenia i doskonalenia prowadzenia procesu opieki farmaceutycznej, zwłaszcza przeprowadzania przeglądów lekowych, tworzenia planu opieki farmaceutycznej, prowadzenia profilaktyki i edukacji zdrowotnej, a także otrzymują podstawy umożliwiające im realizowanie świadczeń: Programu Drobne Dolegliwości, Recepty Kontynuowanej, usługi Nowy Lek, przekazania pacjenta hospitalizowanego do podstawowej opieki zdrowotnej oraz Programu Profilaktyki Chorób Układu Krążenia. Ponadto program studiów pozwala na ugruntowanie oraz pogłębienie kompetencji merytorycznych związanych z konsultowaniem pacjentów w związku z występowaniem doraźnych dolegliwości i objawów, wydawaniem produktów leczniczych i wyrobów medycznych. Absolwenci studiów zdobywają niezbędne do sprawowania opieki farmaceutycznej kompetencje komunikacyjne, umożliwiające im profesjonalne konsultowanie pacjenta oraz budowanie relacji zawodowych na linii farmaceuta – lekarz.

Istotnymi elementami programu studiów są zajęcia dotyczące badań diagnostycznych, które przede wszystkim umożliwią farmaceutom wzmocnienie umiejętności w zakresie oceny prowadzonej farmakoterapii. Studia zostały objęte patronatem Naczelnej Izby Aptekarskiej. Szkolenie odbywa się pod kierownictwem prof. dr hab. n. farm. i n. o zdr. Magdaleny Bujalskiej-Zadrożny.

Kolegium Kształcenia Podyplomowego Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie

Studia podyplomowe: Opieka farmaceutyczna w praktyce

W głównych założeniach programu studiów znajdziemy przygotowanie do profesjonalnego prowadzenia opieki farmaceutycznej zgodnie z ustawą o zawodzie farmaceuty, pogłębienie umiejętności klinicznych, przekazanie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie prowadzenia i dokumentowania opieki farmaceutycznej przede wszystkim nad pacjentami przewlekle chorymi, wymagającymi stałej farmakoterapii oraz pacjentami w szczególnych stanach fizjologicznych (pacjenci w starszym wieku, kobiety w ciąży i karmiące oraz dzieci). Studia praktycznie przygotowują do prowadzenia usługi przeglądów lekowych. Rekrutacja trwa do lutego 2024 r.

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Studia podyplomowe: opieka nad pacjentem w aptece ogólnodostępnej – elementy praktyki klinicznej

Szkolenie startuje w październiku 2024 r., a nabór zostanie otwarty w wakacje. Celem studiów jest przygotowanie farmaceutów do prowadzenia wybranych usług farmaceutycznych oraz świadczeń w ramach opieki farmaceutycznej. Zakres tematyczny będzie obejmował aktualizację wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia wywiadu i udzielania porad farmaceutycznych, prowadzenia konsultacji farmaceutycznych oraz wykonywania przeglądów lekowych wraz z oceną farmakoterapii i wdrożeniem indywidualnego planu opieki nad pacjentem. W ramach realizacji studiów przewiduje się zajęcia praktyczne ukierunkowane na podnoszenie umiejętności współpracy z pacjentem i lekarzem, prowadzone przez lekarzy wybranych specjalności oraz farmaceutów praktyków. Kierownikiem kształcenia jest dr hab. n. farm. Magdalena Jasińska-Stroschein.

Kursy, szkolenia i publikacje

Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Warsztaty stacjonarne: Przegląd lekowy dla chorego przewlekle
9 czerwca i 28 września 2024

W ramach warsztatów przedstawione zostaną zasady wykonywania przeglądu lekowego. Uczestnicy przeprowadzą analizę farmakoterapii pacjenta w celu wykrycia problemów lekowych, identyfikacji ich przyczyn oraz rekomendacji odpowiedniej interwencji. Warsztaty będą obejmowały elementy tworzenia dokumentacji oraz przygotowanie raportów z przeglądu lekowego.

Portal farmaceuta.pro
Przegląd Lekowy od A do Z. Kompletny kurs online świadczenia usługi

Przeznaczony dla farmaceutów i wszystkich zainteresowanych opieką farmaceutyczną. Obejmuje zagadnienia teoretyczne oraz przykłady praktyczne, które przygotowują do świadczenia usługi przeglądu lekowego w aptece otwartej. Porusza kwestie przeprowadzania wywiadu z pacjentem, zasad wykonywania przeglądu lekowego oraz raportowania i tworzenia dokumentacji. „Przegląd Lekowy od A do Z. Kompletny kurs świadczenia usługi” przeznaczony jest dla farmaceutów, którzy chcą już teraz zacząć świadczyć usługę opieki farmaceutycznej. Obejmuje on naukę korzystania z formularzy, użyteczne zagadnienia związane z konsultowaniem pacjenta, a także przykłady z praktyki. Autorem kursu jest mgr farm. Konrad Tuszyński, jeden z pierwszych farmaceutów, który przegląd lekowy w Polsce zaczął świadczyć komercyjnie w gabinecie opieki farmaceutycznej w aptece. W kursie przedstawiono także najważniejsze interakcje, zasady rozpoznawania problemów z compliance pacjenta, wskazówki dotyczące konsultowania pacjentów geriatrycznych i porady dotyczące komunikacji z pacjentem i lekarzem. Uczestnik nauczy się też rozpoznawania i klasyfikowania problemów lekowych oraz tworzenia raportów dla pacjenta i jego lekarza, które są efektem każdego przeglądu. Po ukończeniu kursu farmaceuta będzie umiał świadczyć usługę w aptece otwartej, w ramach swojej indywidualnej praktyki, w przychodni czy też wspierać w farmakoterapii członków rodziny.

Wytyczne Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego dotyczące prowadzenia świadczenia zdrowotnego – Przegląd lekowy

To lektura obowiązkowa. Wytyczne zostały opracowane przez zespół ekspertów: dr hab. n. farm. Mariolę Drozd, prof. UML, dr hab. n. farm. Agnieszkę Skowron, prof. UJ, dr hab. n. farm. Bożenę Karolewicz, prof. UMW, dr n. farm. Lucynę Bułaś, mgr farm. Joannę Machalską, dr n. farm. Justynę Dymek, dr n. med. Annę Gołdę i dr n. pr. Michała Jachowicza. Publikacja to zbiór wskazówek ułatwiających farmaceutom podejmowanie decyzji podczas wykonywania świadczenia przeglądu lekowego. Ułatwia prowadzenie opieki farmaceutycznej, pomoże w poprawie efektywności i bezpieczeństwa farmakoterapii. Wytyczne propagują dobre praktyki usługi przeglądu lekowego i ułatwiają pracę farmaceutom, którzy chcą przeglądy lekowe wykonywać.

Udostępnij:

Archiwum numerów

© 2020 recepta.pl | All rights reserved.