Liposomy
O lekach i farmakoterapiachOpieka farmaceutyczna

Nanotechnologia poprawia właściwości fizykochemiczne leków

Liposomy mogą skutecznie transportować zarówno hydrofilowe, jak i hydrofobowe środki lecznicze. Niektóre preparaty, w tym antybiotyki, leki przeciwnowotworowe lub neuropeptydy okazały się nieskuteczne w leczeniu chorób ośrodkowego układu nerwowego (OUN) z powodu ich niezdolności do skutecznego przekraczania bariery krew-mózg (BBB) i docierania do tkanki mózgowej.

Jedną z metod zwiększania przepuszczalności BBB jest zmiana lipofilowości leku poprzez włączenie cząsteczki leku do nośnika lipofilowego w postaci liposomu. Ta strategia pozwala na zmianę matrycy hydrofilowego leku, w którym jest on dystrybuowany. Te nanonośniki składają się z wodnego rdzenia otoczonego dwuwarstwą lipidową naśladującą błonę komórkową. Struktura ta pomaga w fuzji liposomów z błoną komórkową i późniejszej absorpcji w komórkach.


Źródło:
Gajbhiye KR, Pawar A, Mahadik KR, Gajbhiye V. PEGylated nanocarriers: A promising tool for targeted delivery to the brain. Colloids Surfaces B Biointerfaces. Elsevier; 2020;187.

Udostępnij:

Archiwum numerów

© 2020 recepta.pl | All rights reserved.