neuroleptyki
O lekach i farmakoterapiachOpieka farmaceutyczna

Neuroleptyki w leczeniu zaburzeń psychicznych towarzyszących chorobie Alzheimera

Leki przeciwpsychotyczne, zwłaszcza atypowe neuroleptyki, wydają się skutecznymi środkami terapeutycznymi w łagodzeniu objawów psychozy i pobudzenia towarzyszących chorobie Alzheimera. Leki przeciwpsychotyczne dzielą się na dwie grupy: leki przeciwpsychotyczne pierwszej generacji (FGA), takie jak haloperidol, oraz leki przeciwpsychotyczne drugiej generacji (SGA), takie jak klozapina, risperidon czy olanzapina. Atypowe leki przeciwpsychotyczne mają mniejsze ryzyko wywołania objawów pozapiramidowych, takich jak sztywność mięśni, spowolnienie ruchów, drżenie i problemy z chodzeniem ze względu na różne sposoby wiązania się z receptorami. Risperidon jest lekiem przeciwpsychotycznym oficjalnie zatwierdzonym w Europie do stosowania w zaburzeniach behawioralnych u pacjentów chorujących na chorobę Alzheimera. Wskazania do stosowania rismeridonu (według EMA) obejmują leczenie schizofrenii, epizodów maniakalnych związanych z zaburzeniami afektywnymi dwubiegunowymi oraz uporczywej agresji u pacjentów z umiarkowaną i ciężką postacią otępienia typu Alzheimera. Inne leki przeciwpsychotyczne, w tym kwetiapina oraz olanzapina, są przepisywane off label. Kwetiapina jest często podawana w leczeniu objawów neuropsychiatrycznych, głównie ze względu na dobry profil bezpieczeństwa i mniejszą częstość występowania poważnych działań niepożądanych, takich jak objawy pozapiramidowe i późne dyskinezy.


Źródło:
EMA. https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/referrals/risperdal, stan z dnia 8.09.2022.

Udostępnij:

Archiwum numerów

© 2020 recepta.pl | All rights reserved.