O lekach i farmakoterapiach

Niebezpieczne interakcje preparatu złożonego z nirmatrelwiru i ritonawiru z lekami immunosupresyjnymi

Interakcje lekowe złożonych preparatów przeciwwirusowych i niektórych leków immunosupresyjnych mogą być przyczyną zgonu.

Jak komunikują producenci w porozumieniu z Europejską Agencją Leków oraz URPLWMiPB, jednoczesne podawanie złożonego produktu leczniczego zawierającego nirmatrelwir i ritonawir z niektórymi lekami immunosupresyjnymi o wąskim indeksie terapeutycznym, np. inhibitorami kalcyneuryny (cyklosporyną, takrolimusem) lub inhibitorami mTOR (ewerolimusem, syrolimusem), może powodować reakcje zagrażające życiu. Ze względu na ryzyko interakcji farmakokinetycznych, które mogą prowadzić do śmierci, jednoczesne stosowanie wskazanego produktu z wymienionymi lekami immunosupresyjnymi należy rozważyć wyłącznie wtedy, gdy możliwe jest ścisłe i regularne monitorowanie stężenia leków immunosupresyjnych w surowicy. Parametry te należy monitorować również po zakończeniu leczenia.
Interakcje wynikają z faktu, że leki przeciwwirusowe nirmatrelwir i ritonawir są silnymi inhibitorami CYP3A4, co u pacjentów przyjmujących jednocześnie leki metabolizowane przez CYP3A może zwiększać ich stężenie w osoczu.


Źródło:
https://www.urpl.gov.pl/sites/default/files/PAXLOVID%20DHPC%2021.03.2024.pdf, stan z dnia 5.05.2024.

Udostępnij:

Archiwum numerów

© 2020 recepta.pl | All rights reserved.