O lekach i farmakoterapiach

Ultradźwięki w diagnostyce chorób układu oddechowego

Grupa francuskich naukowców pod kierownictwem profesora Frédérica Wintzenrietha opublikowała w czasopiśmie „AIP Advances” wyniki pionierskich badań na temat zastosowania ultradźwięków w badaniach klatki piersiowej.

Naukowcy opracowali technologię Airborne Ultrasound Surface Motion Camera (AUSMC), która pozwala na bezkontaktową mapę wibracji powierzchniowych klatki piersiowej, indukowanych podczas wokalizacji. Stanowi to pierwszy krok do kwantyfikacji i rejestrowania „wibracji głosowych”, które do tej pory oceniane były głównie subiektywnie przez lekarzy.

Badania przeprowadzone wśród 77 zdrowych ochotników wykazały, że technologia AUSMC jest w stanie precyzyjnie zmapować wibracje powierzchni klatki piersiowej. Co więcej, stwierdzono, że rozkład energetyczny tych wibracji jest asymetryczny i zależny od częstotliwości wokalizacji, co się różni w zależności od płci badanych.

Technologia AUSMC znajduje się na razie w fazie badań pilotażowych, jednak jej potencjalne zastosowania w diagnostyce medycznej są obiecujące. Umożliwienie kwantyfikacji wibracji klatki piersiowej i ich rejestrowanie otwiera nowe możliwości dla diagnostyki chorób układu oddechowego, czyniąc ją bardziej obiektywną, dokładną i dostępną.


Źródło:
https://pubs.aip.org/aip/adv/article/14/3/035033/3276143/Airborne-ultrasound-for-the-contactless-mapping-of, stan z dnia 5.05.2024.

Udostępnij:

Archiwum numerów

© 2020 recepta.pl | All rights reserved.