AktualnościNewsy branżowe

„Nowy Lek”. Projekt standaryzacji usługi farmaceutycznej

Naczelna Izba Aptekarska wychodzi z inicjatywą wdrożenia do aptek nowej usługi farmaceutycznej „Nowy Lek”. O tym, jak ma wyglądać jej realizacja i które grupy pacjentów będą mogły z niej skorzystać, rozmawiamy z dr hab. n. farm. Magdaleną Jasińską-Stroschein z Zakładu Biofarmacji, Katedry Biofarmacji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz dr n. farm. Magdaleną Waszyk-Nowaczyk z Pracowni Farmacji Praktycznej Katedry i Zakładu Technologii Postaci Leku Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Obie ekspertki uczestniczyły w pracach Zespołu ds. Standaryzacji Opieki Farmaceutycznej Naczelnej Izby Aptekarskiej i Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, który przygotował zalecenia dotyczące postępowania u chorych objętych świadczeniem w ramach usługi farmaceutycznej „Nowy Lek”.

Na czym polegać ma usługa „Nowy Lek”?

Celem usługi jest dostarczenie pacjentowi informacji na temat rozpoczynanej terapii oraz ocena stosowania się do zaleceń terapeutycznych i udzielenie wsparcia w realizacji tych zaleceń w pierwszym miesiącu przyjmowania nowego leku. Regularnie powtarzane wizyty, zaplanowane w krótkim odstępie czasu na początku terapii, mogą zmotywować pacjenta do rozpoczęcia, a następnie regularnego stosowania nowego leku, zachęcić do wytrwania w terapii oraz uczynić go współodpowiedzialnym za własne zdrowie. Przez nowy lek rozumie się nową substancję czynną i/lub nową postać leku (na przykład o modyfikowanym uwalnianiu) i/lub zmienioną drogę podania. W każdym przypadku to farmaceuta ostatecznie zadecyduje, czy należy przeprowadzić świadczenie. „Nowy Lek” jest usługą o charakterze edukacyjnym; ma zwiększać poziom wiedzy i umiejętności pacjentów w zakresie terapii lekiem, zwłaszcza w sytuacjach, kiedy pojawiają się obawy przed wystąpieniem działań niepożądanych, problemy ze stosowaniem nowej postaci leku (iniekcje, inhalacje), przestrzeganiem uciążliwych schematów dawkowania czy chęć rezygnacji z dalszej terapii – paradoksalnie wskutek braku odczuwania objawów choroby czy poprawy stanu zdrowia podczas stosowania leku.

Przez nowy lek rozumie się nową substancję czynną i/lub nową postać leku (na przykład o modyfikowanym uwalnianiu) i/lub zmienioną drogę podania. W każdym przypadku to farmaceuta ostatecznie zadecyduje, czy należy przeprowadzić świadczenie.

Udostępnij:

Strony: 1 2

Archiwum numerów

© 2020 recepta.pl | All rights reserved.