depresja poporodowa
O lekach i farmakoterapiach

Pierwszy doustny lek w depresji poporodowej

Depresja poporodowa (PPD) charakteryzuje się smutkiem i/lub utratą zainteresowania czynnościami, które dotychczas sprawiały przyjemność oraz zmniejszoną zdolnością odczuwania zadowolenia. Może objawiać się zaburzeniami funkcji poznawczych, uczuciem smutku lub nieadekwatności, utratą energii lub myślami samobójczymi.

Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) zatwierdziła nowy lek zuranolon, pierwszy doustny lek wskazany w leczeniu depresji poporodowej u dorosłych. PPD to poważny epizod depresyjny, który zwykle pojawia się po porodzie, ale może również rozpocząć się w późniejszych miesiącach ciąży. Do tej pory leczenie PPD było dostępne wyłącznie w postaci zastrzyku dożylnego podawanego przez pracownika służby zdrowia w wybranych placówkach opieki zdrowotnej. Skuteczność zuranolonu w leczeniu PPD u dorosłych wykazano w dwóch randomizowanych, wieloośrodkowych badaniach z podwójnie ślepą próbą, kontrolowanych placebo. Najczęstsze działania niepożądane to: senność, zawroty głowy, biegunka, zmęczenie, zapalenie nosogardzieli i zakażenie dróg moczowych. Stosowanie leku może powodować myśli i zachowania samobójcze. Ponadto, lek może powodować uszkodzenie płodu.

Zalecana dzienna dawka leku wynosi 50 mg. Zuranolon należy przyjmować raz dziennie przez 14 dni, wieczorem, podczas posiłku bogatego w tłuszcze.


Źródło:
https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-approves-first-oral-treatment-postpartum-depression, stan z dnia 1.09.2023.

Udostępnij:

Archiwum numerów

© 2020 recepta.pl | All rights reserved.