O lekach i farmakoterapiachOpieka farmaceutyczna

Ponesimod – nowy lek w leczeniu stwardnienia rozsianego

Stwardnienie rozsiane to przewlekła, autoimmunologiczna choroba zapalna ośrodkowego układu nerwowego. Dotyka ona 2,3 miliona osób na świecie, w większości kobiet. Chorobę charakteryzuje demielinizacja i uszkodzenie aksonów, które prowadzą do problemów neurologicznych i poważnej niepełnosprawności.

Ponesimod to selektywny modulator receptora 1 sfingozyny-1-fosforanu (S1P1), który hamuje działanie białka S1P i przez to zmniejsza liczbę limfocytów przekraczających barierę krew-mózg. U pacjentów ze stwardnieniem rozsianym komórki odpornościowe przemieszczające się do mózgu powodują uszkodzenia mieliny, ochronnej powłoki izolującej komórki nerwowe. Uszkodzenia mieliny spowalniają lub zatrzymują przewodzenie nerwów, prowadząc do neurologicznych objawów stwardnienia rozsianego.

Lek ma być stosowany w leczeniu dorosłych pacjentów z nawracającym stwardnieniem rozsianym. 25 marca 2021 r. Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi Europejskiej Agencji Leków (EMA) przyjął pozytywną opinię, zalecając wydanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego Ponvory. Zawiera on ponesimod, przeznaczony do leczenia aktywnych, nawracających postaci stwardnienia rozsianego. Lek będzie dostępny w dawkach od 2 do 20 mg.


Źródło:

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/summaries-opinion/ponvory, stan z dnia 4.05.2021.

Udostępnij:

Archiwum numerów

© 2020 recepta.pl | All rights reserved.