Przegląd wydarzeń tygodnia

Przegląd prasy i wydarzeń tygodnia  [29.05. – 4.06.2023]

Nowe warunki prowadzenia aptek już obowiązują

Od 3 czerwca 2023 roku obowiązują znowelizowane na podstawie  rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2022 roku podstawowe warunki prowadzenia apteki.

Do kluczowych z punktu widzenia praktyki aptecznej zmian należą:

  • ograniczenie wyłącznie do farmaceutów dostępu do produktów leczniczych i surowców farmaceutycznych zawierających środki odurzające i substancje psychotropowe grupy II-P;
  • zasady oddzielnego przechowywania określonych grup produktów, w tym surowców farmaceutycznych w aptece;                             
  • nowe określenie warunków sporządzania leków recepturowych i aptecznych, w tym w warunkach aseptycznych, a także wymogów przeglądów, kalibracji i konserwacji urządzeń do receptury;       
  • wymagania dotyczące opakowania sporządzanego w aptece leku recepturowego, leku aptecznego i produktu leczniczego homeopatycznego;              
  • nowe zasady ewidencji czasu pracy farmaceutów, techników farmaceutycznych oraz zastępstw, np. kierowników aptek na czas urlopów itp.

https://www.rynekzdrowia.pl/farmacja/dzis-wchodza-wazne-zmiany-w-aptekach-nowe-przepisy-sa-restrykcyjne,246288,6.html

Nowy System Monitorowania Zagrożeń

Centrum e-Zdrowia i Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych uruchomiło 31 maja nową wersję Systemu Monitorowania Zagrożeń (SMZ2).

W pierwszym etapie dostępna jest rejestracja formularza niepożądanego działania produktu leczniczego dla 2 grup interesariuszy:

  • osób wykonujących zawód medyczny (NDPL1)
  • pacjentów, ich przedstawicieli ustawowych lub opiekunów faktycznych (NDPL4).

Dla wsparcia procesu zmiany systemu z poprzedniej wersji (SMZ) opublikowano podręcznik dla użytkowników.

https://smz2.ezdrowie.gov.pl/pdf/Podrecznik_uzytkownika_SMZ2.pdf

https://cez.gov.pl/pl/page/o-nas/aktualnosci/nowy-system-monitorowania-zagrozen-smz2-juz-dostepny

Polski Radar Refundacyjny

Polski Radar Refundacyjny https://gapv4.eu/polskiradar/ służy do porównywania bieżących list refundacyjnych i tym samym analizy postępów w polskim systemie refundacyjnym. PRR zawiera dane od 2015 roku.

W opinii Michała Byliniaka, Dyrektora Generalnego Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA, znacząco poprawił się w Polsce dostęp do innowacyjnych terapii refundowanych. Tym niemniej czas oczekiwania przez pacjentów na wdrożenie terapii jest dużo dłuższy niż w większości krajów UE. Liczba technologii lekowych refundowanych w Polsce w monitorowanych przez Polski Radar Refundacyjny obszarach terapeutycznych wynosi 162, jest to jednak zaledwie 26% z wszystkich zarejestrowanych technologii.

https://gapv4.eu/polskiradar/

https://www.infarma.pl/biuro-prasowe/informacje-prasowe/duzy-awans-polski-w-zestawieniu-panstw-europejskich-pod-katem-refundowanych-terapii.-ile-z-innowacyjnych-lekow-jest-w-pelni-dostepnych-dla-polskich-pacjentow/

Liczba tygodnia: 12,5%/ - 7,1% [rynek apteczny w I połowie maja]

Pierwsza połowa maja charakteryzowała się sprzedażą o 12,5% wyższą niż w tym samym okresie r. 2022, ale niższą o 7,1% w stosunku do pierwszej połowy kwietnia br. Dane na podstawie opracowania PEX PharmaSequence.

https://www.pexps.pl/files/upload/files/PEX_RaportCzastkowy_20230516K.pdf

Udostępnij:

Archiwum numerów

© 2020 recepta.pl | All rights reserved.