Przegląd wydarzeń tygodnia

Przegląd prasy i wydarzeń tygodnia  [19.06. – 25.06.2023]

Duża nowelizacja ustawy refundacyjnej już w Sejmie

23 czerwca wniesiono do Sejmu RP rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw. Projekt został skierowany do opinii Biura Legislacyjnego Kancelarii Sejmu.

W projekcie zawarto m.in. nową tabelę marż aptecznych oraz zasady finansowania dyżurów aptek ogólnodostępnych w porze nocnej oraz w dni wolne od pracy.

https://www.rynekzdrowia.pl/farmacja/ustawa-refundacyjna-w-sejmie-23-czerwca-przedstawiono-wyczekiwany-projekt,247109,6.html

https://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/Projekty/9-020-1288-2023/$file/9-020-1288-2023.pdf

Nie będzie recepty rocznej?

W projekcie nowelizacji ustawy o refundacji leków Ministerstwo Zdrowia zaproponowało skrócenie czasu kuracji, jaki można zaordynować na recepcie lekarskiej dla pacjentów chorych przewlekle. Maksymalny czas kuracji wyniesie 180 dni a nie rok, jak poprzednio. Pojedyncza recepta zawierać będzie ilość leku na 2 miesiące.

https://www.rynekzdrowia.pl/prawo/ministerstwo-zdrowia-likwiduje-popularne-recepty-beda-tez-nowe-limity-na-ilosc-leku-i-liczbe-recept,246884,2.html

Kontrole NFZ w aptekach w I kwartale objęły 17 146 recept

Kontrolerzy NFZ wykryli nieprawidłowości w 24% sprawdzonych recept. Wśród najczęstszych błędów wymienić można:

  • brak zgodności przekazywanych danych ze stwierdzonym w aptekach stanem faktycznym,
  • wydanie zawyżonej ilości leku,
  • błędy w datach wystawienia recepty, uprawnieniach dodatkowych pacjenta, identyfikatorach oddziału NFZ lub osoby realizującej receptę, adnotacji pro familiae,
  • realizację recepty przez osobę nieposiadającą kwalifikacji i uprawnień do jej realizacji.

https://www.nfz.gov.pl/download/gfx/nfz/pl/defaultaktualnosci/273/6429/1/sprawozdanie_z_dzialalnosci_departamentu_kontroli_za_i_kwartal_2023.pdf

Liczba tygodnia: 13% [r/r]

QVIA podała dane o rynku sprzedaży aptecznej w maju 2023 r. Dynamika sprzedaży rok do roku w statystycznej aptece wyniosła 13%. Liczba aptek w sieciach wirtualnych wzrosła w tym czasie o 7,3%. Wartość rynku e-commerce zwiększyła się o 24%.

https://www.linkedin.com/posts/iqvia-poland-_podsumowanie-rynku-aptek-w-polsce-maj-2023-activity-7076957752824143873-5aXb?utm_source=share&utm_medium=member_desktop

Udostępnij:

Archiwum numerów

© 2020 recepta.pl | All rights reserved.