Przegląd wydarzeń tygodnia

Przegląd prasy i wydarzeń tygodnia  [5.06. – 11.06.2023]

Tygodnik w dwumiesięczniku. Przeglądamy ważne i interesujące wydarzenia w naszej branży.

Duża nowelizacja ustawy refundacyjnej przyjęta przez Radę Ministrów

Prace nad tzw. DNUR trwały od ponad roku. Wśród najważniejszych zmian wprowadzanych do systemu refundacji leków wymienia się m.in.:

  • zwiększenie marzy aptecznej i hurtowej w trosce o zagwarantowanie bezpieczeństwa w zakresie dostępności leków;
  • wydłużenie do 3 miesięcy terminów ogłaszania obwieszczeń refundacyjnych;
  • obowiązek utrzymywania przez producentów trzymiesięcznego zapasu leków;  
  • podwyższenie limitów finansowania leków.

https://cowzdrowiu.pl/aktualnosci/post/rzad-przyjal-duza-nowelizacje-ustawy-refundacyjnej-wreszcie

Ogólnopolski Program Zwalczania Chorób Infekcyjnych przedstawił strategię do roku 2030

Celem strategii jest „utrzymanie i poprawa wskaźników wyszczepialności we wszystkich grupach wiekowych jako imperatywu społecznego, etycznego i zdrowotnego”. Twórcy strategii zwracają uwagę na rosnącą rolę farmaceutów w realizacji szczepień. Postulują, by  w szerokim zakresie poszerzyć ich uprawnienia, również w celu wykonywania szczepień w miejscu pobytu pacjenta.

https://opzci.pl/wp-content/uploads/2023/06/Strategia-dla-Szczepien-2030-strona.pdf

Liczba tygodnia: 293 tys. [zł]

QVIA podała dane o statystycznym obrocie miesięcznym apteki wypracowanym w okresie ostatnich 12 miesięcy. Przy tej okazji warto wiedzieć, że aż 81,2% pracowników aptek w Polsce stanowią kobiety.

https://www.linkedin.com/posts/iqvia-poland-_w-polsce-dzia%C5%82a-ponad-12-tys-aptek-i-punkt%C3%B3w-activity-7072822124700213249-4fYv?utm_source=share&utm_medium=member_desktop

Udostępnij:

Archiwum numerów

© 2020 recepta.pl | All rights reserved.