RMP
Zarządzamy AptekąZarządzanie apteką

RMP – Reiss Motivation Profile, czyli o tym, co nas motywuje

Znużenie i monotonia zawodowa mogą dotknąć każdego z nas. Z całą pewnością dotykają również Twoich pracowników codziennie pełniących obowiązki w aptece. Chcąc wspierać zespół, jak również dbać o swoją własną motywację, warto wiedzieć jakie czynniki mogą wpływać na nasze zaangażowanie.

Co to jest RMP?

Istnieje wiele teorii motywacji. Jedną z najnowszych i najlepiej przebadanych jest RMP – Reiss Motivation Profile. Metoda opracowana została w 1998 roku przez prof. Stevena Reissa, cenionego eksperta z dziedziny psychiatrii i psychologii klinicznej z Uniwersytetu w Ohio w USA. Jego głównym założeniem było dotarcie do wewnętrznych motywów warunkujących sposób myślenia i działania każdego człowieka. Posiłkując się współczesnymi teoriami psychologii motywacji, prof. Reiss wyselekcjonował 500 czynników wpływających na motywację i realizację celów. Zespół badawczy rozesłał ankiety do 25 tysięcy osób na czterech kontynentach z prośbą o zakreślanie swoich motywacji. Po kilku latach badań, komputerowego odsiewania wyników i pogłębionych wywiadów, zespół prof. Reissa otrzymał listę 16 obszarów motywacyjnych właściwych dla całej populacji.

Kluczowe wnioski z badań są takie, że nasze motywatory są uniwersalne. Każdy ma taki sam zestaw, lecz dla każdego mogą one mieć inne znaczenie, inną wartość zależną od genów oraz środowiska, w jakim się wychowujemy. Prof. Reiss twierdził również, że nie ma czegoś takiego jak motywacja zewnętrzna. Jego zdaniem prawdziwa motywacja może być tylko wewnętrzna i mamy z nią do czynienia wtedy, kiedy podejmujemy działanie bez perspektywy otrzymania zewnętrznych nagród. Robimy coś, bo daje to nam spełnienie, sprawia przyjemność. Ten rodzaj motywacji powoduje, że łatwiej nam angażować się w daną czynność czy zadanie, ponieważ już sama aktywność na danym polu jest dla nas nagrodą. Nie oznacza to jednak, że jako osoba zarządzająca zespołem nie możesz docierać to tych wewnętrznych motywatorów swoich pracowników.

16 motywatorów RMP.

Każdego z nas charakteryzuje to, że możemy mieć różne preferencje dla każdego motywatora:

 • WŁADZA – opisuje potrzebę przywództwa i wywierania wpływu
 • NIEZALEŻNOŚĆ – opisuje potrzebę autonomii i polegania na sobie
 • CIEKAWOŚĆ – opisuje potrzebę zdobywania wiedzy
 • UZNANIE – opisuje potrzebę akceptacji
 • PORZĄDEK – opisuje potrzebę uporządkowanego otoczenia i klarownych zasad
 • GROMADZENIE – opisuje potrzebę zbierania i przechowywania
 • HONOR/PRYNCYPIALNOŚĆ – opisuje potrzebę lojalności wobec zasad
 • IDEALIZM – opisuje potrzebę działań pro bono i angażowania się w sprawy społeczne
 • KONTAKTY SPOŁECZNE – opisuje potrzebę kontaktów z innymi ludźmi
 • RODZINA – opisuje potrzebę troski o najbliższych (dzieci i/lub partnera, partnerkę)
 • STATUS – opisuje potrzebę przynależności do elitarnej grupy
 • REWANŻ – opisuje potrzebę konkurowania i współzawodnictwa z innymi ludźmi
 • PIĘKNO – opisuje potrzebę przebywania w pięknym otoczeniu
 • JEDZENIE – opisuje potrzebę delektowania się posiłkami
 • AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA – opisuje potrzebę wysiłku fizycznego
 • SPOKÓJ – opisuje potrzebę stabilizacji emocjonalnej i bezpieczeństwa

Każdego z nas charakteryzuje to, że możemy mieć różne preferencje dla każdego motywatora:

 • NISKA wartość motywatora
 • ŚREDNIA wartość motywatora
 • WYSOKA wartość motywatora

Żeby dany motywator mógł mieć znaczenie dla naszego zaangażowania, musi mieć wartość niską lub wysoką. Wartość średnia jest neutralna i nie ma wpływu na naszą motywację. Dlatego w dalszej części artykułu znajdziesz tylko opisy chrakteryzujące wysoką i niską wartość motywatora. Precyzyjne poznanie poziomu poszczególnych motywatorów wymaga indywidualnego testu RMP oraz rozmowy z osobą, która posiada odpowiedni certyfikat do jego oceny.

Udostępnij:

Strony: 1 2

Archiwum numerów

© 2020 recepta.pl | All rights reserved.