choroby weneryczne

Domowe testy na chlamydię i rzeżączkę

Amerykańska Agencja do spraw Żywności i Leków (FDA) wydała pozwolenie na dopuszczenie do obrotu pierwszego testu w kierunku chlamydii i rzeżączki z możliwością pobierania próbek w domu.

Rola farmaceuty w leczeniu i monitorowaniu pacjentów z chorobami rzadkimi

Choroby sieroce, mimo swojej nazwy, tak naprawdę nie są rzadkie: w ciągu naszego życia statystycznie 1 na 15 znanych nam osób będzie lub jest już nimi dotknięta. Oznacza to, że w trakcie swojej pracy zawodowej farmaceuta ma bardzo wysoką szansę na zetknięcie się z pacjentem cierpiącym na którąś z chorób sklasyfikowanych jako rzadkie.

Dieta w niedokrwistości

Niedokrwistość (potocznie określana jako anemia) zgodnie z definicją podaną przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) oznacza stan, w którym stężenie hemoglobiny lub całkowita objętość krwinek czerwonych (hematokryt) spada poniżej określonego poziomu

© 2020 recepta.pl | All rights reserved.