W 2022 roku farmaceuci wybiorą władze samorządu zdalnie?

Do resortu zdrowia trafiła petycja, której sygnatariusze chcą zmiany sposobu wyłaniania władz samorządu zawodowego farmaceutów. Zdaniem jej autorów obecnie przyjęta ordynacja wyborcza sprawia, że władze izb aptekarskich wybierane są przez ułamek uprawnionych farmaceutów...

© 2020 recepta.pl | All rights reserved.