AktualnościNewsy branżowe

W 2022 roku farmaceuci wybiorą władze samorządu zdalnie?

Do resortu zdrowia trafiła petycja, której sygnatariusze chcą zmiany sposobu wyłaniania władz samorządu zawodowego farmaceutów. Zdaniem jej autorów obecnie przyjęta ordynacja wyborcza sprawia, że władze izb aptekarskich wybierane są przez ułamek uprawnionych farmaceutów, a to przekłada się na – ich zdaniem – pogarszającą się jakość demokracji.

Odwrotnie niż w wyborach powszechnych głosowanie na kandydatów odbywa się przez skreślenie na karcie tych osób, na które nie chcemy oddać głosu. Każdy farmaceuta może poprzeć maksymalnie tylu kandydatów, ile mandatów jest do zdobycia w danym rejonie. Listy kandydatów są niejednokrotnie obszerne, co może powodować mało przemyślane, przypadkowe skreślanie nazwisk w celu uzyskania wymaganej ilości. W przypadku, gdy liczba skreśleń jest mniejsza od minimalnej, określonej ma karcie do głosowania, automatycznie skutkuje to nieważnością głosu” – wskazują autorzy petycji. Ich zdaniem problematyczny jest również sposób przeprowadzania głosowań, które wymagają obecności farmaceuty podczas spotkania wyborczego. To również nastręcza problemów – szczególnie w przypadku farmaceutów, którzy pracują w systemach dwuzmianowych lub też pełnią weekendowe dyżury w swoich placówkach. W przypadku tych aptekarzy wyjazd na wybory do samorządu wiązałyby się z zamknięciem placówki, co jest ograniczeniem uderzającym w potrzeby pacjentów.

Wybory przeprowadzane zdalnie rozwiążą problem?

Jakie rozwiązanie proponują więc farmaceuci podpisani pod petycją? Ich zdaniem rozwiązaniem byłoby umożliwienie aptekarzom oddania głosu za pośrednictwem systemów informatycznych. Argumentując swoje stanowisko, wskazali, że wybory przeprowadzone zdalnie wyeliminowałyby obecnie istniejące bariery, obniżyłyby ich koszty, a dodatkowo stanowiłyby zachętę do aktywnego włączenia się w życie samorządu aptekarskiego dla młodych farmaceutów. Autorzy petycji zwrócili również uwagę na aspekt bezpieczeństwa epidemicznego tak przeprowadzonych wyborów.

„Należy z odpowiednim wyprzedzeniem przygotować się do formy głosowania z uwzględnieniem rygoru sanitarnego, którego wymagania spełnia głosowanie elektroniczne” – wskazali w petycji.

Resort zdrowia dotychczas nie ustosunkował się do treści petycji.

Udostępnij:

Archiwum numerów

© 2020 recepta.pl | All rights reserved.