Farmakoterapia powikłań postcovidowych

Zgromadzone i przeanalizowane dane epidemiologiczne wskazują na szerokie spektrum objawów klinicznych COVID-19. U około 72% osób zakażonych SARS-CoV-2 nie występują objawy choroby, u 8% choroba przebiega łagodnie, natomiast u około 14% pacjentów występują nasilone objawy wymagające hospitalizacji...

© 2020 recepta.pl | All rights reserved.