O lekach i farmakoterapiachOpieka farmaceutyczna

Farmakoterapia powikłań postcovidowych

Zgromadzone i przeanalizowane dane epidemiologiczne wskazują na szerokie spektrum objawów klinicznych COVID-19. U około 72% osób zakażonych SARS-CoV-2 nie występują objawy choroby, u 8% choroba przebiega łagodnie, natomiast u około 14% pacjentów występują nasilone objawy wymagające hospitalizacji, a u pozostałych 6% przebieg zakażenia jest bardzo ciężki i prowadzi do zgonu ze względu na niewydolność wielonarządową.

Do najczęstszych początkowych objawów zakażenia SARS-CoV-2 należą gorączka (98%), ból mięśni i osłabienie (44%), suchy kaszel (76%) i duszność (55%). Zdecydowanie rzadziej pojawiają się zaburzenia odczuwania smaku i zapachu (11–23%), bóle głowy (8%) czy biegunki, nudności i wymioty (3%). Jednym z bardziej niebezpiecznych objawów zakażenia wirusem SARS-CoV-2 jest gwałtowne uwalnianie cytokin prozapalnych przez układ odpornościowy, które może wywołać tzw. burzę cytokinową z objawami posocznicy. Jest to bardzo groźne i może stanowić przyczynę zgonu pacjenta chorego na COVID-19. W tych przypadkach niekontrolowany stan zapalny powoduje uszkodzenie różnych narządów, prowadząc do niewydolności wielonarządowej (układu oddechowego, serca i nerek).
Pomimo stale rozwijającej się wiedzy oraz wielu prowadzonych badań dotyczących budowy i cyklu życiowego wirusa oraz zmian powstałych w organizmie człowieka w przebiegu COVID-19 w dalszym ciągu nie dysponujemy skutecznymi lekami do zwalczania tej choroby, a stosowane leczenie wciąż ma charakter głównie objawowy.

Tabela 1. Zalecenia AOTMiT dotyczące leczenia COVID-19 w warunkach domowych
Leczenie COVID-19 w warunkach domowych

Pacjent leczony z powodu COVID-19, w warunkach domowych, zwłaszcza z czynnikami ryzyka ciężkiego przebiegu choroby, wymaga stałego monitorowania z uwagi na ryzyko nagłego pogorszenia stanu zdrowia. Leczenie stosowane w łagodnym przebiegu sprowadza się do stosowania leków objawowych, jak w innych ostrych infekcjach wirusowych dróg oddechowych. W sytuacji pogorszenia przebiegu choroby pacjent powinien jak najszybciej trafić do szpitala, gdzie ma szansę na uzyskanie skutecznego leczenia. W tabeli 1 przedstawiono zaktualizowane zalecenia Agencji Ochrony Technologii Medycznych i Taryfikacji dotyczące leczenia COVID-19 w warunkach domowych.

Udostępnij:

Strony: 1 2 3

Archiwum numerów

© 2020 recepta.pl | All rights reserved.