Wróć
niedobór leków

Wytyczne EMA: co robić w sytuacji braku leków

Problemy z dostępnością leków stają się coraz większym wyzwaniem dla europejskich systemów ochrony zdrowia. Z tego powodu Europejska Agencja Leków (EMA) wydała przewodnik dla pacjentów i profesjonalistów medycznych, w którym zawarła najważniejsze wytyczne dotyczące dobrych praktyk zapobiegania niedoborom preparatów leczniczych i zarządzania nimi. W dokumencie zalecono m.in. uruchamianie i rozwijanie rejestrów, które pozwalałyby na gromadzenie i analizowanie informacji dotyczących niedoborów leków. Informacje […]

© 2020 recepta.pl | All rights reserved.