Można inaczej. Świat to zmiana!

Zmiana nie jest czymś chwilowym, dziś jest stałym elementem życia zarówno biznesowego, jak i prywatnego. Przez ostatnie lata w zarządzaniu biznesem nieustannie mówi się o zarządzaniu w warunkach zmiany. Powstał nawet dział wiedzy z tego zakresu, obejmujący zagadnienie przeprowadzania zmian w firmach.

© 2020 recepta.pl | All rights reserved.